en-UScs-CZ

Chromatografické patrony a kolony - PrepPure


HPLC kolony PrepPure jsou plněny vysoce kvalitním silikagelem a umožňují separace s vysokým rozlišením. Snadná škálovatelnost od 4.6 mm do 70 mm ID (délka 150/250 mm) a stacionární fáze pro standardní a speciální aplikace dělají kolony PrepPure ideální volbou pro nejlepší výsledky.

Dostupná je široká škála stacionárních fází (silikagel, C18, C18 AQ, C4) a velikosti částic od 5 do 15 um. Pro purifikace ve velkém měřítku jsou nabízeny kolony s průměrem 70 mm (až 85 g silikagelu nebo 8.5 g C18). Navíc je dostupná C18 AQ fáze pro polární až středně polární sloučeniny ve vodném prostředí.

Stažení