en-UScs-CZ

Hydrolizační jednotka - HydrolEx H-506


Hydrolyzační jednotka HydloEx H-506 provádí kyselou hydrolýzu jako krok v přípravě vzorků pro extrakci tuků při určení obsahu tuků. Díky této jednotce je možné pracovat s větším množstvím vzorků až do 10 gramů pro přesnější výsledky nezávislé na obsahu tuku a homogenitě. HydloEx H-506 nabízí bezpečný a hladký průběh procesu s vhodným ovládáním a zajišťuje kompatibilitu s oficiálními předpisy pro stanovení obsahu celkového tuku. Standardizovaný a kompletní proces garantuje reprodukovatelné výsledky. HydrolEx H-506 rovněž zajišťuje vhodný přesun zhydrolyzovaného vzorku do extrakční komory pomocí skleněných nádob na vzorky a specializovaných skleněných frit, které jsou kompatibilní s jednotkou E-500.

HydrolEx H-506 nalezne využití v analýzách krmiv a potravin k determinaci surového tuku, celkového obsahu tuku, lipidů a kontaminantů v krmivech a potravinách.

Více informací
HydrolEx H-506
HydrolEx H-506