en-UScs-CZ

Extrakční systém - Extraktor tuků E-500


Extraktor tuků E-500 je určen k extrakci pevných materiálů pro rychlé a spolehlivé stanovení tuků. Design skleněného uspořádání, vysokorychlostní vyhřívání a sofistikovaná kontrola procesu vede k rychlé a vysoce reprodukovatelné extrakci.

Díky možnosti výměny skleněného uspořádání je možné využívat metody dle Soxhleta, Randalla nebo Twisselmanna (ECE) – přístroj lze přizpůsobit měnícím se požadavkům.

Využití velmi kvalitních komponent jako je optický senzor, výkonné vyhřívání a optimalizované skleněné uspořádání vede k výrazné redukci časů cyklů. Výhodou redukce trvání extrakčních cyklů je především možnost zvyšování počtu analyzovaných vzorků za den.

Extraktor tuků nalezne využití v analýzách krmiv a potravin a jiných extrakcích, při kterých se využívají rozpouštědla petroleum ether, diethyl ether, hexan nebo chloroform.

Více informací
FatExtractor E-500
FatExtractor E-500