en-UScs-CZ

Pigging - systémy čištění potrubí


INOXPA PIG systém je ideální pro zpětné získávání všech produktů, které zůstávají v potrubí na konci procesu výroby. Protože tyto produkty mohou být velmi drahé, PIG systém umožňuje znovuzískání a vyjmutí zbytků a připraví potrubí pro čitění. Další výhodou je snížení množství kapaliny jdoucí do odpadu. Hlavní aplikace pro PIG systém jsou viskózní média. Mezi produkty, které jsou ošetřeny pomocí PIG, patří gely, krémy, masti, emulze a další produkty velké ceny ve farmaucetickém nebo kosmetickém průmyslu.

Více informací
INOXPA STERIPIG PRODUCT RECOVERY SYSTEM


New corporate video of the INOXPA Group!