en-UScs-CZ

CIP systémy


INOXPA nabízí automatizované a zákaznicky přizpůsobené CIP/SIP jednotky k zaručení řízeného čištění a sterilizace všech potřebných součástí (tanků, trubek, pump) spolehlivým, opakovatelným a ověřitelným způsobem bez nutnosti rozebrání výrobní linky. Sterilizace výrobní linky probíhá parou dodávanou čistým parním generátorem. Chemická sterilizace je rovněž možná. Modely zahrnují manuální jednotky, plně automatizované a mobilní jednotky. Kompletní okruh SIP i CIP je monitorován jednotkou PLC, která řídí každý stupeň procesu.

Více informací
INOXPA CIP units
Hygiene is an essential part of the processes of the food processing, cosmetics, pharmaceutical industries as a correct cleaning of all the elements is required. We offer automated CIP/SIP units correctly selected and customized to guarantee a controlled cleaning and/or sterilization.


New corporate video of the INOXPA Group!