en-UScs-CZ

CIP systémy


INOXPA nabízí automatizované a zákaznicky přizpůsobené CIP/SIP jednotky k zaručení řízeného čištění a sterilizace všech potřebných součástí (tanků, trubek, pump) spolehlivým, opakovatelným a ověřitelným způsobem bez nutnosti rozebrání výrobní linky. Sterilizace výrobní linky probíhá parou dodávanou čistým parním generátorem. Chemická sterilizace je rovněž možná. Modely zahrnují manuální jednotky, plně automatizované a mobilní jednotky. Kompletní okruh SIP i CIP je monitorován jednotkou PLC, která řídí každý stupeň procesu.

Multimedia
Stažení