en-UScs-CZ

Pokročilé kruhové polarimetry


Měřící rozsah: ± 360° / ± 259°Z
Měřící trubice: 10 až 200 mm
Vlnová délka: 1 nebo 2 pevné vlnové délky, další na vyžádání v rozsahu 405 až 882nm.

Kruhové polarimetry s vysokou účinností od Schmidt+Haensch umožňují kontinuální měření změn v koncentraci vzorků a vysoce přesné a reprodukovatelné výsledky a dovolují vertikální pohyb křemíkových destiček stejně jako volnou rotaci (±360°) kolem jejich osy. Jsou vybaveny uživatelsky vstřícným softwarem (Aquisys 2008) a dotykovou obrazovkou.

Stiskni pro stažení PDF souboru