en-UScs-CZ

Polarimetry pro měření cukrů


Saccharomat je plně automatizovaný polarimetr pro měření cukrů se světově unikátní křemíkovou klínovou kompenzací.Křemík má optický otáčivý rozptyl (ORD) téměř shodný s roztokem sacharózy. To zajišťuje stabilní vysoce přesné výsledky měření bez nutnosti rekalibrace po dobu životnosti přístroje. Tmavé vzorky s vysokou absorpcí mohou být měřeny v NIR (882nm). Pro měření Pol a Brix hodnot může být Saccharomat spojen s refraktometrickou měřící hlavou, což z něj dělá analyzátor čistoty.

Stiskni pro stažení PDF souboru