en-UScs-CZ

Pokročilá rotační vakuová odparka - Rotavapor® R-300 / R-300 Pro


Rychlost otáčení: 10 - 280 ot/min
Maximální kapacita baňky: 3 kg
Velikost baňky / rozsah teplot:
1 litrová lázeň, 20 - 95°C (voda)
5ti litrová lázeň, 20 - 220°C

Zdvih: manuální nebo automatický
Typy chladičů k dispozici: 7 typů
Kompatibilní interfejs: I-300 nebo I-300 Pro
Vestavěný displej pro aktuální teplotu a pro nastavení teploty, rychlost otáčení, pozici zdvihu

Rotační vakuová odparka - Kompatibilní interfejs I-300 zahrnuje funkci časovače, aplikaci pro vynucená oznámení na mobilní zařízení, vzdálené monitorování přes smart phone, knihovnu rozpouštědel, dynamickou destilaci pro okamžitý start, automatickou destilaci a funkci automatické detekce pěny. Interfejs I-300 Pro navíc obsahuje provoz na bázi metod, záznam dat a tvorbu grafů.

Multimedia
Stažení