en-UScs-CZ

Bezpečný Bunsenův kahan


FIREBOY bezpečný Bunsenův kahan zajišťuje nejvyšší aplikační bezpečnost eliminací nebezpečí úniku plynů a explozí známých z používání etanolových hořáků, běžných plynových vařičů nebo standardních Bunsenových kahanů připojených do domácího rozvodu plynu. K zamezení úniku plynu FIREBOY automaticky znovu zažehne plamen, pokud náhodně uhasne, a automaticky uhasne po uplynutí uživatelem definovaném čase hoření.

Stiskni pro stažení PDF souboru