en-UScs-CZ

Lázeň pro testování piva


Objem lázně: 45 litrů
Rozsah pracovních teplot: -38°C - +80°C
Vstupní otvor lázně: pro 20 lahví (0,5 litrů)
Výhřevná kapacita: 2 kW
Chladící kapacita (při 20°C): 0,92 kW
Průtok pumpy: 11 - 16 litrů/min
Tlak pumpy: 0,23 - 0,45 barů

Julabo chladící/vyhřívaná testovací lázeň pro testování zákalu piva se používá ve spojení s fotometrem ke stanovení doby použitelnosti lahvového piva. Pivo stárne působením programovaných teplotních cyklů, které se opakují, dokud se neobjeví zákal.

Stiskni pro stažení PDF souboru