en-UScs-CZ

Extrakční systém - SpeedExtractor E-914 / E-916


SpeedExtraktor s automatickým systémem těsnění je ideálním řešením pro rychlou extrakci
rozpouštědlem za zvýšeného tlaku, které zvyšuje reprodukovatelnost a počet analyzovaných
vzorků díky zpracování až 6 vzorků v paralelní analýze (až 96 vzorků během 8 hodinové směny).

Vysoká úroveň automatizace, jednoduché vkládání vzorků a připravené jímání extraktu umožňuje
kontinuální práci s vysokou výkonností a bezpečností. Široký rozsah teploty a tlaku, objem vzorku
od 1 do 120 ml a integrovaný mísič až 4 rozpouštědel umožňují spolehlivě extrahovat komplexní
matrice s vysokou regenerací analytů. Kompatibilita sběrných nádob SpeedExtrakotru s dalšími
zařízeními BUCHI Syncore Analyst, Multivapor a Sepacore zajišťuje kontinuální a komplexní
operace.

SpeedExtraktor nalezne využití v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu,
v analýze krmiv a potravin, v enviromentálních analýzách a ve vědeckém výzkumu.

Multimedia
Stažení