en-UScs-CZ

KjelMaster K-375


Destilační jednotka Kjeldahl pro vysoký výkon a plnou automatizaci, možnost připojení KjelSampleru K-376/377. Zabudovaný titrátor s kolorimetrickou nebo potenciometrickou end-point detekcí a velkým 8,4palcovým displejem nabízí bezprecendentní uživatelskou flexibilitu a možnost zpracování dat.

Multimedia
Stažení