en-UScs-CZ

Wet Digester B-440


Rychlé a bezpečné kyselinové spalování vzorků pro stanovení popele a síranového popele. Kompletně uzavřený systém chrání uživatele a zařízení před expozicí toxických plynů (společně se scrubberem K-415). Reprodukovatelnost je zajištěna možností volby a uložením metod teplotních profilů.

Stiskni pro stažení PDF souboru