en-UScs-CZ

Recirkulační chladiče


Rozsah pracovních teplot: -20°C - +150°C
Výhřevná kapacita: 2 kW
Chladící kapacita (při 20°C): 0,22kW
Průtok pumpy: 15 litrů/min
Tlak pumpy: 0,35 barů

Julabo CORIO recirkulační chladiče jsou ideální pro standardní úlohy v laboratořích včetně řízení teploty vzorků v lázni nebo řízení teploty pro externí aplikace, jako refraktometry, polarimetry, fotometry, viskozimetry, fermentory, chromatografické kolony a rotační odparky. CORIO cirkulační chladiče mohou být přizpůsobeny Vaší aplikaci díky velkému rozsahu příslušenství (izolační hadice, adaptéry nebo náplně lázní.

Více informací
JULABO CORIO Laboratory Circulators
JULABO CORIO The new generation of laboratory circulators for routine work and standard tasks.