en-UScs-CZ

Recirkulační chladiče


Rozsah pracovních teplot: -20°C - +150°C
Výhřevná kapacita: 2 kW
Chladící kapacita (při 20°C): 0,22kW
Průtok pumpy: 15 litrů/min
Tlak pumpy: 0,35 barů

Julabo CORIO recirkulační chladiče jsou ideální pro standardní úlohy v laboratořích včetně řízení teploty vzorků v lázni nebo řízení teploty pro externí aplikace, jako refraktometry, polarimetry, fotometry, viskozimetry, fermentory, chromatografické kolony a rotační odparky. CORIO cirkulační chladiče mohou být přizpůsobeny Vaší aplikaci díky velkému rozsahu příslušenství (izolační hadice, adaptéry nebo náplně lázní.

Multimedia
Stažení