en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Chromatografické kolony, patrony & detektoryBÜCHI Labortechnik AG
Chromatografické patrony Büchi FlashPure mohou být využity v široké škále flash aplikací a nabízí vysokou flexibilitu a maximální pohodlí. FlashPure patrony jsou dostupné v různých velikostech (od miligramů po gramy) a s různými velikostmi částic (malé & sférické částice pro rychlejší separaci a větší množství separované látky). Navíc jsou FlashPure patrony dostupné s různými stacionárními fázemi – normální i reverzní. Tato variabilita umožňuje vybrat si flash patronu nejlépe vyhovující Vašim potřebám.

RFID čip umožňuje automatický přenos purifikačních parametrů do chromatografických systémů Pure. Navíc jsou FlashPure patrony kompatibilní se softwarem Pure Navigator (optimalizace flash metody pomocí interpretace TLC a HPLC zkušebních metod). Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
GlasPure skleněné kolony nabízí maximální flexibilitu při zvyšování měřítka purifikací a separací. Skleněné kolony jsou navrhnuty pro množství vzorku nad 300 g a pro dosažení tlaku až 50 bar (725 psi). K dispozici je široká škála rozměrů pro objem Silikagelu od 9 g do 3.7 kg a kolony jsou rovněž dostupné v široké škále rozměrů (ID 15 – 100 mm, délka 100 – 920 mm). Skleněné kolony GlasPure jsou kompatibilní s plnícími sety dry a slurry filling.

Pro purifikaci ve velkém měřítku (až 370 g vzorku) jsou dostupné velké skleněné kolony. Skelněné kolony GlasPure umožnují rychlou purifikaci a práci při tlaku až 50 bar (725 psi). Navíc je zajištěna maximální ochrana uživatele díky protekční vrstvě skleněných kolon. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
HPLC kolony PrepPure jsou plněny vysoce kvalitním silikagelem a umožňují separace s vysokým rozlišením. Snadná škálovatelnost od 4.6 mm do 70 mm ID (délka 150/250 mm) a stacionární fáze pro standardní a speciální aplikace dělají kolony PrepPure ideální volbou pro nejlepší výsledky.

Dostupná je široká škála stacionárních fází (silikagel, C18, C18 AQ, C4) a velikosti částic od 5 do 15 um. Pro purifikace ve velkém měřítku jsou nabízeny kolony s průměrem 70 mm (až 85 g silikagelu nebo 8.5 g C18). Navíc je dostupná C18 AQ fáze pro polární až středně polární sloučeniny ve vodném prostředí. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
UV/UV-VIS detektor C-640 je určený pro analytické HPLC, preparativní HPLC a flash chromatografii. Díky rozsahu vlnových délek 200 až 840 nm detekuje většinu sloučenin a šetří čas díky současné detekci až 4 vlnových délek najednou.

Pro detekci všech netěkavých látek je nejvhodnějším řešením Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) C-650. Nicméně oba modely (C-640 a C-650) mohou být snadno integrovaný k jakékoliv konfiguraci chromatografického systému. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Plnička patron C-670 umožňuje jednoduché a rychlé plnění patron v rozsahu velikostí od 4 do 90 gramů stacionární fází s velikostí částic od 30 do 200 um. Pokud je potřeba, mohou být připraveny specifické patrony volbou stacionární fáze a formátem patron (4 – 90 g). Více informací

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
HPLC kolony od firmy Bischoff jsou nabízené v široké škále délek, vnitřních parametrů a materiálů, aby mohly pokrýt rozdílné požadavky na separace. Pokud by žádná z nabízených kolon nesplňovala individuální požadavky na separaci, je možné vyrobit zcela unikátní kolonu dle individuálních požadavků. Firma Bischoff nabízí plnění kolon jak běžně známými materiály jiných výrobců, tak vlastními materiály jako ProntoSIL, HiPAK nebo PolyEncap. V nabídce je také možnost znovunaplnění kolon materiály jiných výrobců a ProntoSILem. Více informací