en-UScs-CZ

Brabender

Měřící přístroje pro speciální použitíBrabender
Void Volume Metr poskytuje rychlou, jednoduchou a nákladově efektivní alternativu k procesu absorpce oleje pro stanovení prázdného objemu strukturovaných pevných látek. Tato jednotka je vhodná pro kontrolu kvality v příchozím a odchozím zboží, jakožto i pro vývoj produktů, sledování a správu výroby. Výhodou jednotky Void Volume Meter je, že potřebuje pro test pouze malá množství vzorku.
Díky hydraulicky ovládané matrici dosahuje Void Volume Meter nejvyšší kompresní poměr ve srovnání s konkurencí. Tlak je ve vzorkové komoře neustále zvyšován podle stanovené rychlosti stlačení, dokud není dosaženo volně upravitelné hodnoty tlaku. Vypočtením rozdílu mezi měřeným a teoretickým objemem se získá zbývající objem pórů. Více informací

Brabender
Brabender Absorptometer „C“ je stolní přístroj se systémem k měření točivého momentu, pro vysoce přesné stanovení čísla absorpce oleje (OAN) práškových materiálů. Metoda je založena na změnách konzistence práškových materiálů během absorpce oleje.
Absorptometr „C“ se skládá ze dvou hlavních částí: pohonné jednotky se systémem měření točivého momentu a připojeného směšovače se speciálními lopatkami.
Točivý moment se měří a zaznamenává během zvláštního procesu míchání: olej se do míchačky postupně přidává automatickou byretou. Volně tekoucí práškový materiál absorbuje kapalinu a začíná aglomerovat. Během tohoto přechodu je zapotřebí více a více točivého momentu pro smíchání, nakonec se objeví vrchol točivého momentu v závislosti na čase. Samotný OAN je uveden v souladu s normami a běžnou praxí v ml (absorbovaného oleje) / 100 g (materiálu vzorku). Více informací

Brabender
Elatest® stanovuje hustotu polymerů, kaučuku a nevulkanizovaných kaučukových směsí – rozhodující význam a to jak během vývoje receptury, tak pro nepřetržitou kontrolu v průběhu výroby.
Materiál vzorku je stlačen v měřicím válci, během tohoto procesu komprese uniká veškerý plyn obsažený ve vzorku. Po předem nastaveném tlaku dosáhne pohyblivý píst polohu, která je specifická pro každý jednotlivý vzorek, tj. vzorek je stlačen do svého specifického objemu. Zdvih pístu se měří převodníkem posunu a přenáší se do počítače.
Software implementovaného počítače je uživatelsky přívětivý a obsluhuje se pomocí dotykové obrazovky. Více informací