en-UScs-CZ

Brabender

ViskozimetryBrabender
Analýzy pomocí Amylographu-E vám poskytnou přesné výsledky, které odpovídají mezinárodním standardům. Tento proces není uživatelsky náročný. Měřící sonda, který je umístěna přímo ve vzorku, zajišťuje přesné nastavení teploty, což je velice přínosné pro reprodukovatelnost výsledků měření.

V Amylographu-E se suspenze zahřívá v rotující odměrné nádobě rychlostí 1,5 °C za minutu. Změna teploty simuluje proces uvnitř strouhanky během procesu pečení. Měřící sonda zasunutá do vzorku je v závislosti na viskozitě vychýlena od odměrné nádoby. Toto vychýlení je měřeno jako hodnota točivého momentu a automaticky se zaznamenává do amylogramu. Více informací

Brabender
Již po desetiletí je Viscograph-E celosvětově nejrozšířenější přístroj na měření viskozity škrobu a škrobových výrobků v závislosti na času a teplotě. Zkoumání vzorku poskytuje podrobný profil vlastností testovaného materiálu, který jde daleko za pouhou želatinaci škrobu. Díky automatické sekvenci programů a komplexním možnostem konfigurace jsou vaše testy prováděny snadno a pohodlně.

Lze nastavit individuálně teplotu, čas i rychlost a vytvářet tak nové analytické profily. Měřicí sonda je umístěna přímo do vzorku, což zaručuje nejvyšší přesnost měření a reprodukovatelnost provedených analýz. Více informací

Brabender
Díky velkému rozsahu aplikací a rychlému měření nabízí Brabender ViscoQuick širokou škálu možných použití. Zavedením přístroje ViscoQuick lze dosáhnout zjednodušení a optimalizace všech pracovních postupů v procesu řízení kvality a výroby.

Webový laboratorní software MetaBridge vám poskytne veškeré vymoženosti pro moderní a efektivní pracovní postup v laboratoři.

Pomocí flexibilního viskozimetru můžete zkoumat suspenze, viskózní a plastové materiály. Robustní odměrka z odolné nerezové oceli umožňuje analyzovat také agresivní látky, jako jsou kyseliny a zásady. Více informací

Brabender
Mikro Visco-Amylo-Graph kombinuje funkce Viscographu-E a Amylographu-E v jednom zařízení. Díky malým velikostem vzorku 5 až 20 g plus vyšší rychlosti zahřívání a chlazení je doba měření kratší než u tradičních metod.

Princip měření je podobný jako u Viscographu-E. Suspenze škrob-voda nebo mouka-voda se zahřívá v rotující misce a znovu se ochladí, a to za kontrolovaných podmínek. Kromě standardního postupu (zahřívání - udržování teploty - chlazení) lze naprogramovat i individuální teplotní profily.

Speciální geometrie míchadla zajišťuje dobré promíchání vzorku. Nedochází k sedimentaci škrobových částic. Měření teploty přímo ve vzorku usnadňuje vždy přesné přiřazení teploty k příslušné viskozitě. Více informací