en-UScs-CZ

Brabender

ViskozimetryBrabender
Analýzy provedené s Amylograph-E poskytují přesné výsledky metodou, která je v souladu s mezinárodními normami. Postup měření je uživatelsky nenáročný. Měřicí sonda je umístěna přímo v produktu, čímž zajišťuje přesné nastavení teploty a zvyšuje se tím reprodukovatelnost výsledků měření. Nárůst teploty simuluje proces uvnitř produktu v průběhu pečení.
Výsledek měření závisí na viskozitě vzorku, ve kterém je ponořena rotující sonda, a její pozice v měřící nádobě. Tento vztah je měřen jako točivý moment a automaticky se zaznamenává do amylogramu. Více informací

Brabender
Již po desetiletí je Viscograph-E celosvětově nejrozšířenější přístroj na měření viskozity škrobu a škrobových výrobků v závislosti na času a teplotě. Zkoumání vzorku poskytuje podrobný profil vlastností testovaného materiálu, který jde daleko za pouhou želatinaci škrobu. Díky automatické sekvenci programů a komplexním možnostem konfigurace jsou vaše testy prováděny snadno a pohodlně.
Lze nastavit individuálně teplotu, čas i rychlost a vytvářet tak nové analytické profily. Měřicí sonda je umístěna přímo do vzorku, což zaručuje nejvyšší přesnost měření a reprodukovatelnost provedených analýz.

Objem Vzorku approx. 450 ml
Tepelná kapacita 550 W
Rychlost ohřevu/chlazení 0.5...3°C/min
Rychlostní profil 0...200 rpm
Měření točivého momentu elektronicky
PC port USB Více informací

Brabender
Díky širokému rozsahu aplikací a rychlému měření nabízí Brabender ViscoQuick velkou škálu možných použití. Takto lze pracovní postupy jednoduše optimalizovat a zjednodušovat. Přístroj ViscoQuick je vhodný do laboratoří zkoumající enzymatickou aktivitu, procesy kynutí a dalších vlastností spojených s testováním vlastností mouk.
Webový laboratorní software MetaBridge poskytuje veškeré vymoženosti pro moderní a efektivní pracovní postup v laboratoři. Pomocí flexibilního viskozimetru lze zkoumat suspenze, viskózní a plastové materiály. Robustní odměrka z odolné nerezové oceli umožňuje analyzovat také agresivní látky, jako jsou kyseliny a zásady.

Rychlost 0...500 rpm
Objem vzorku 115 ml
Rychlost ohřevu/chlazení -15° C/min. / 20° C/max. Více informací

Brabender
Micro Visco-Amylo-Graph kombinuje funkci Viscographu-E a Amylographu-E do jednoho zařízení. Díky malému množství vzorku (jen 5-20 g) a vysoké rychlosti ohřevu je měření kratší než u tradičních metod.
Princip měření je podobný Viscographu-E, suspenze škrobu a vody nebo mouky a vody je zahřívána v rotující nádobě a znovu ochlazována. Lze využít standardní postup (ohřev-klid-ochlazení) nebo lze nastavit vlastní.
Speciálně navržená míchadla zajišťují správné promíchaní vzorku, nehrozí zde žádné škrobové usazeniny. Přímé měření teploty ve vzorku zajišťuje jednoduché a přesné přiřazení teploty k příslušné viskozitě. Více informací