en-UScs-CZ

Brabender

ReometryBrabender
Nový Farinograph-TS vás okouzlí svou snadnou manipulací, spolehlivostí a reprodukovatelností výsledků. Díky těmto vlastnostem je nejpoužívanějším nástrojem pro stanovení absorpce vody a směšovacích charakteristik pšeničné a žitné mouky.

Vzorek je vystavován mechanickému namáhání díky rotující čepeli Sigma, která je součástí měřícího hnětače s regulovanou teplotou. Na lopatky působí hnětací odpor, který je závislý na viskozitě vzorku. Tento jev je měřen jako hodnota točivého momentu pomocí vysoce přesné měřící elektroniky. Software registruje a zaznamenává hodnoty online jako funkci času, a to v podobě srozumitelného barevného grafu.

Software MetaBridge umožňuje kromě standardního vyhodnocení výsledků také přizpůsobit postup testování vašim individuálním požadavkům, jako jsou:

- zkrácená doba testi a zvýšená intenzita míchání pomocí variability rychlostí (0-200 min-1),
- volitelná intenzita míchání a přísun energie do těsta pro aplikace ve výzkumu a vývoji. Více informací

Brabender
Analýza pomocí Farinographu-E umožňuje široké možnosti využití, jako například pro stanovení absorpce vody moukou nebo zkoumání reologických vlastností těsta. Přístroj lze využít například v mlýnech, kde se využívá pro testy kontroly kvality moučných směsí během výrobního procesu. Řada různých hnětacích nástrojů a měřících příslušenství umožňuje využít zařízení pro testování žitné mouky, piškotového těsta, vaječných bílků a mnoha dalších. Brabender Farinograph-E je řešením nejen pro účely kontroly kvality, ale také pro vývoj nových receptů.

Vzorek je vystavován mechanickému namáhání díky rotující čepeli Sigma, která je součástí měřícího hnětače s regulovanou teplotou. Na lopatky působí hnětací odpor, který je závislý na viskozitě vzorku. Tento jev je měřen jako hodnota točivého momentu pomocí vysoce přesné měřící elektroniky. Software registruje a zaznamenává hodnoty online jako funkci času. Více informací

Brabender
Aqua-Inject je ideální pomocné zařízení pro automatické dávkování a titraci vody pro Farinograph-TS a Farinograph-E (USB). Přesné dávkování vody hraje důležitou roli při měření absorpce vody a stanovení hnětacích vlastností těsta. Objemová rotační turbína s měřením průtoku, která je součástí Aqua-Inject, zaručuje nejvyšší přesnost při dávkování předdefinovaného množství vody (0,3 – 2000 ml). Zařízení disponuje přesností přídavku vody +0,25 ml pro 300g hnětač.

Aqua-Inject je podporován inteligentním softwarem Brabender MetaBridge (Farinograph-TS). Ovladač Brabender MetaBridge vám umožňuje upgradovat na tento software (Farinograph-E). Více informací

Brabender
V mlynářském a pekařském průmyslu je významné dbát na použití stálých kvalit mouky. Různé pečicí výrobky vyžadují různé požadavky na kvalitu mouky.

Brabender Extenzograph-E je ideální pro měření vlastností vašeho těsta, zejména odolnosti proti roztažení a roztažitelnost, které předurčují chování těsta při pečení.

Extenzograph-E napomáhá stanovit vliv přísad mouky, jako jsou kyselina askorbová, enzymy (např. Proteinázy) a emulgátory. Lze tak určit reologické vlastnosti každé mouky a upravit „reologické optima“ pro příslušný účel. Více informací

Brabender
Glutograph-E je snadné a uživatelsky přívětivé řešení pro kontrolu kvality lepku a těsta. Výhodou je, že pro stanovení kvality stačí pouze 2 až 3 gramy vzorku. Jeho využití je právě při kontrole kvality v průběhu výroby pečiva a těstovin.

Měřící systém Glutograph-E se skládá ze dvou kulatých žebrovaných plátů, které jsou umístěny v definované vzdálenosti od sebe. Vzorek se vloží mezi tyto dva pláty. Spodní plát se otáčí konstantní rychlostí oproti pevnému vrchnímu plátu. Úhel plátu a sílu lze libovolně měnit. Při stejné síle (střižné napětí) je sonda prodloužena více nebo méně. Tato výchylka (střižný úhel) se zaznamenává v závislosti na čase. Jakmile dojde k deformaci vzorku, dojde k jeho uvolnění a následně se pružnost vzorku snižuje. Více informací

Brabender
Brabender GlutoPeak je vhodný pro rychlé měření kvality lepku u celých zrn, mouky, vitálního lepku a pečicích směsí. Často bývá využíván pro rychlou analýzu stanovení kvality zrn v odděleních příjmu zboží. Zařízení pracuje konstantní rychlostí a měření tak zabere pouze 1 až 10 minut, což umožňuje provést nejméně 10 testů za hodinu. Celý postup měření je automatický a vyžaduje pouze malé množství vzorku.

GlutoPeak je vhodný k testování obilovin, mouky, lepku a těstovin. Dále může být využíván v průmyslových odvětvích, jako například v pivovarnictví, při výrobě těstovin, pekařských výrobků, cukrovinek a další. Více informací