en-UScs-CZ

Brabender

ReometryBrabender
Nový Farinograph-TS svou snadnou ovladatelností, spolehlivostí a reprodukovatelností výsledků převyšuje konkurenční reologické přístroje. To jej činí nejpoužívanějším přístrojem na světě pro stanovení absorpce vody a směšovací vlastnosti pšeničné a žitné mouky.
V teplotně řízeném hnětači s rotujícími čepelemi je vzorek mechanicky namáhán. Hnětací odpor vůči čepelím závisí na viskozitě vzorku a je měřen jako hodnota točivého momentu pomocí vysoce citlivé elektroniky. Výsledky jsou zaznamenávány a ukládány online jako funkce času, jednotlivé křivky jsou v grafu barevně rozlišeny pro lepší přehled.
Kromě standardních zkoušek umožňuje software MetaBridge přizpůsobit postupy měření individuálním potřebám:
• Snížit čas měření a zvýšit intenzitu míchání (0-200 rpm)
• Variabilní intenzita hnětení těsta pro vývoj nových receptur Více informací

Brabender
Stanovení absorpce vody mouk a reologických vlastností těsta nabízí širokou škálu využití, např. kontroly kvality v mlýnech, vlastnosti směsi několika druhů mouk v průběhu procesu výroby. Varianty hnětacích čepelí Farinografu-E a dalších příslušenství také umožňuje různé aplikace jako je testování žitné mouky, piškotová těsta, analýza vaječných bílků apod. Farinograph-E není však jen řešení pro kontrolu kvality, ale lze využít i k vývoji nových receptur.
V teplotně řízeném hnětači s rotujícími čepelemi je vzorek mechanicky namáhán. Hnětací odpor vůči čepelím závisí na viskozitě vzorku a je měřen jako hodnota točivého momentu pomocí vysoce citlivé elektroniky. Výsledky jsou zaznamenávány a ukládány online jako funkce času, jednotlivé křivky jsou v grafu barevně rozlišeny pro lepší přehled. Více informací

Brabender
Aqua-Inject je ideální pomocné zařízení pro automatické dávkování a titraci pro Farinograph-TS/E. Přesnost měření stanovení absorpce vody a hnětacích vlastností těsta začíná právě u důkladnosti dávkování vody. Ve vylepšeném Aqua-Injectu je přesnost dávkování zajištěno rotační turbínou s měřením předdefinovaného průtoku vody (0,3-2 000 ml). Přesnost přídavku je ±0.25 ml pro 300g hnětač.
Aqua-Inject je podporován softwarem MetaBridge stejně jako Farinograph-TS/E. Více informací

Brabender
Pro mlynářský a pekařský průmysl má rozhodující význam použití stálých kvalit mouky. Různé pečicí výrobky vyžadují různé požadavky na kvalitu mouky. Extensograph-E od firmy Brabender je možné využít na testy pružnosti těsta. Chování těsta při napínání a natahování řekne mnohé o vlastnostech těsta v průběhu pečení.
Žádný jiný přístroj neukáže vliv aditiv (např. kyselina askorbová, enzymy a emulgátory) přidaných do mouky. Tyto látky umožňují stanovit reologické vlastnosti každé mouky a upravit „reologické optimum“ pro příslušný účel. Více informací

Brabender
Glutograph pro testování kvality lepku (mouky) byl revidován a nyní se objevuje jako Glutograph-E se zcela novým kompaktním designem.
Glutograph-E je jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro stanovení kvality lepku a těsta. Jeho výhodou je potřeba pouze malého množství vzorku, 2-3 g. Je možné jej využít pro kontrolu kvality pekařského zboží a těstovin.
Princip měření je založen na dvou kulatých plátech s vroubky umístěných nad sebou, s definovanou vzdáleností. Vzorek je umístěn mezi tyto dva pláty. Spodní plát pomalu rotuje konstantní rychlostí oproti pevnému vrchnímu plátu. Úhel otočení spodního plátu může být nastaven dle požadavků. Jakmile je dosaženo určité deformace, vzorek je uvolněn a jeho pružnost se odpovídajícím způsobem snižuje. Údaje získané z tohoto testu jsou zaznamenávány jako funkce času. Více informací

Brabender
Analýzy provedené s pomocí přístroje GlutoPeak jsou rychlé a hodí se pro stanovení kvality zrn obilí při dodávce k dalšímu zpracování. Přístroj pracuje konstantní rychlostí a měření trvá pouze 1-10 minut, což umožňuje provést minimálně 10 měření za hodinu. Měření je plně automatické a je zapotřebí pouze malé množství vzorku.
Je možné jej využít na mouku, celozrnné směsi nebo roztoky lepku, kde je lepek separován a shlukován vlivem míchacího procesu. Objem vody na množství vzorku je konstantní po celou dobu měření. Stejně tak je v průběhu měření udržována konstantní teplota a rychlost míchání. Více informací