en-UScs-CZ

KEM

Titrátory a HustoměryKEM
Measuring method: Resonant frequency oscillation
Density accuracy: ±2x10-5g/cm3
Temperature accuracy: ±0.02°C

KEM offers a wide range of hustoměry / specific gravity meters, which belong to the most accurate hustoměry in the world. Quickest measurements are completed in 20 seconds and minimum sample size is 1ml. The measuring parameters include density, temp-compensated density, SG, temp-compensated SG, Brix%, alcohol concentration, sulfuric acid concentration, API degree, Baume degree, Plato degree, Proof degree, and more.

Important features the viscosity correction for high-viscosity samples and the portable hustoměr model DA-130N. Více informací

KEM
+ Density meter
+ Refractometer
+ Gondola-transfer sampler
= All-in-one Analyzer

KEM’s all-in-one analyzer ASCA-6400 presents a new concept of analysis, consisting of high-precision density meter / specific gravity meter, refractometer and newly-designed Gondola-transfer sampler in one instrument. It can simultaneously handle up to 48 samples (in 20ml vials), guarantees high-precision measurements, and perfectly fits fragrance, brewing and beverage makers who need to test a lot of samples every day. Více informací

KEM
Detekční rozsah
Potenciometricky: -2000mV až 2000 mV
pH: -20 000 až 20 000pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710B byl vyvinut pro potenciometrickou (kyselina/zásada, redox, precipitace), fotometrickou, polarizační a konduktivní titraci. Je vybaven černobílým interfejsem s kapacitou až 50 vzorků Spojení s PC, tiskárnou a elektronickými vahami je možné přes USB nebo síť.

Systém může ovládat až 10 automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-700 podavačem vzorků. Více informací

KEM
MKV-710B pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710B pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny interfejsem s černobílým displejem, kam lze uložit až 100 vzorků a 20 metod. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
Rozsah detekce
Potenciometrie: -2000mV až +2000mV
pH: -20,000 až 20,000 pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710S byl vyvinut pro potenciometrickou (acid/base, redox, precipitace) fotometrickou, polarizační a vodivostní titraci. Je vybaven velkým barevným interfejsem, který umožňuje uložit až 500 vzorků. Snadno může být upgradován na nejvyšší model AT-710M. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN.

Systém může řídit až deset automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-600 a CHA-700 podavači vzorků. Více informací

KEM
MKV-710S pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710S pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny velkým barevným interfejsem, který umožňuje uložit až 500 vzorků a 120 metod. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
Rozsah detekce
Potenciometrie: -2000mV až +2000mV
pH: -20,000 až 20,000 pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710M byl vyvinut pro potenciometrickou (acid/base, redox, precipitace) fotometrickou, polarizační a vodivostní titraci. Je vybaven velkým barevným interfejsem, který umožňuje simultánně zobrazit až čtyři kanály a uložit až 500 vzorků. Pro simultánní titrace může být spojen až se čtyřmi titrátory, včetně jiných potenciometrických titrátorů nebo Karl Fischer titrátorů. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN.

Systém může řídit až deset automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-600 a CHA-700 podavači vzorků. Více informací

KEM
MKV-710M pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710M pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny velkým barevným interfejsem, který umožňuje simultánně zobrazit až čtyři kanály a uložit až 500 vzorků. Pro simultánní titrace může být spojen až se čtyřmi titrátory, včetně potenciometrických titrátorů nebo jiných Karl Fischer titrátorů. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
CHA-700 podavač vzorků s 6 nebo 11 pozicemi pro vzorky provádí titraci automaticky. Ramínko se přesune do nádoby se vzorkem, a stolek se zvedne k provedení titrace. Titrátor může být nainstalován přímo na podavač. Objem vzorkových nádobek může být od 50 ml do 250 ml.

Kompatibilní s AT-710M / AT-710S / AT-710B Více informací

KEM
Hybridní Karl Fischer titrátor MKH-700 je jeden z prvních světových systémů pro hybridní metodu titrace, která používá volumetrickou metodu titrace, koulometrickou metodu titrace a měření elektrolytického faktoru, která nevyžaduje čistou vodu pro stanovení faktoru. Hybridní titrace automaticky přepíná mezi paralelními měřeními pomocí volumetrické a koulometrické metody monitorováním vlhkosti v titrační nádobce a dosahuje dobrých výsledků i v případě vysokého obsahu vody ve vzorku. Více informací

KEM
CHA-600 podavač vzorků s 12 nebo 18 pozicemi pro vzorky provádí automaticky předehřátí, titraci a vyčištění elektrody, a může ovládat titrace vodných i nevodných vzorků. Objem nádobek se vzorky může být od 50 ml do 300 ml.

Kompatibilní s AT-710M / AT-710S Více informací