en-UScs-CZ

KEM

Titrátory a HustoměryKEM
- měřící metoda: rezonanční frekvence oscilátoru
- přesnost hustoty: ±2×10-5g/cm3
- přesnost teploty: ±0.02°C

Společnost KEM nabízí širokou škálu hustoměrů, které se řadí k nejpřesnějším hustoměrům na světě. Nejrychlejší měření jsou hotová již za 10 sekund a nejmenší možné množství vzorku je 1 ml. Mezi měřící parametry hustoměru patří hustota, teplotní roztažnost, relativní hustota, Brix, koncentrace alkoholu, koncentrace kyseliny sírové, stupně API, stupně Baumé, stupně Plato, stupně Proof a další. Důležitou vlastností je korekce viskozity pro vysoce viskózní vzorky a přenosnost hustoměru modelu DA-130N. Více informací

KEM
Hustoměr + refraktometr + vzorkovač = all-in-one analyzátor

All-in-one analyzátor ASCA-6400 značky KEM přináší nový koncept analyzátoru, který obsahuje vysoce přesný hustoměr, refraktometr a nově navržený vzorkovač (Gondola transfer sampler) v jednom přístroji. Může pracovat souběžně až se 48 vzorky (ve 20 ml vialkách) s garancí vysoce přesného měření a je perfektní pro provozy s přípravou nápojů, kde je potřeba analyzovat velké množství vzorků každý den. Více informací

KEM
Detekční rozsah
Potenciometricky: -2000mV až 2000 mV
pH: -20 000 až 20 000pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710B byl vyvinut pro potenciometrickou (kyselina/zásada, redox, precipitace), fotometrickou, polarizační a konduktivní titraci. Je vybaven černobílým interfejsem s kapacitou až 50 vzorků Spojení s PC, tiskárnou a elektronickými vahami je možné přes USB nebo síť.

Systém může ovládat až 10 automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-700 podavačem vzorků. Více informací

KEM
MKV-710B pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710B pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny interfejsem s černobílým displejem, kam lze uložit až 100 vzorků a 20 metod. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
Rozsah detekce
Potenciometrie: -2000mV až +2000mV
pH: -20,000 až 20,000 pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710S byl vyvinut pro potenciometrickou (acid/base, redox, precipitace) fotometrickou, polarizační a vodivostní titraci. Je vybaven velkým barevným interfejsem, který umožňuje uložit až 500 vzorků. Snadno může být upgradován na nejvyšší model AT-710M. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN.

Systém může řídit až deset automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-600 a CHA-700 podavači vzorků. Více informací

KEM
MKV-710S pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710S pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny velkým barevným interfejsem, který umožňuje uložit až 500 vzorků a 120 metod. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
Rozsah detekce
Potenciometrie: -2000mV až +2000mV
pH: -20,000 až 20,000 pH
Teplota: 0 až 100°C

AT-710M byl vyvinut pro potenciometrickou (acid/base, redox, precipitace) fotometrickou, polarizační a vodivostní titraci. Je vybaven velkým barevným interfejsem, který umožňuje simultánně zobrazit až čtyři kanály a uložit až 500 vzorků. Pro simultánní titrace může být spojen až se čtyřmi titrátory, včetně jiných potenciometrických titrátorů nebo Karl Fischer titrátorů. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN.

Systém může řídit až deset automatických pístových byret a je kompatibilní s CHA-600 a CHA-700 podavači vzorků. Více informací

KEM
MKV-710M pro volumetrické titrace má měřící rozsah od 0,1 do 500 mg H2O (obsah vody) a 10 ppm až 100% (koncentrace). Může řídit dvě automatické pístové byrety pro normální i zpětnou titraci. Detekce polarizované úrovně potenciálu pracuje s dvojitou platinovou elektrodou.

MKC-710M pro koulometrické titrace má měříci rozsah od 10 µg do 300 mg (obsah vody/bromine index) díky dvou nebo jednokomponentní měřící cele. Jsou k mání různé odparky a pícky pro měření vlhkosti v prášku a pevných vzorcích.

Oba modely jsou vybaveny velkým barevným interfejsem, který umožňuje simultánně zobrazit až čtyři kanály a uložit až 500 vzorků. Pro simultánní titrace může být spojen až se čtyřmi titrátory, včetně potenciometrických titrátorů nebo jiných Karl Fischer titrátorů. Připojení k PC, tiskárně a elektronickým vahám je možné přes USB nebo LAN. Více informací

KEM
CHA-700 podavač vzorků s 6 nebo 11 pozicemi pro vzorky provádí titraci automaticky. Ramínko se přesune do nádoby se vzorkem, a stolek se zvedne k provedení titrace. Titrátor může být nainstalován přímo na podavač. Objem vzorkových nádobek může být od 50 ml do 250 ml.

Kompatibilní s AT-710M / AT-710S / AT-710B Více informací

KEM
Hybridní Karl Fischer titrátor MKH-700 je jeden z prvních světových systémů pro hybridní metodu titrace, která používá volumetrickou metodu titrace, koulometrickou metodu titrace a měření elektrolytického faktoru, která nevyžaduje čistou vodu pro stanovení faktoru. Hybridní titrace automaticky přepíná mezi paralelními měřeními pomocí volumetrické a koulometrické metody monitorováním vlhkosti v titrační nádobce a dosahuje dobrých výsledků i v případě vysokého obsahu vody ve vzorku. Více informací

KEM
CHA-600 podavač vzorků s 12 nebo 18 pozicemi pro vzorky provádí automaticky předehřátí, titraci a vyčištění elektrody, a může ovládat titrace vodných i nevodných vzorků. Objem nádobek se vzorky může být od 50 ml do 300 ml.

Kompatibilní s AT-710M / AT-710S Více informací