en-UScs-CZ

Kuhner AG Inoxpa

Průmyslové bioreaktory / FermentoryKuhner AG
SB50-X je orbitální třepaný bioreaktor pro kultivaci lidských, savčích a rostlinných buněk ve vacích na jedno použití. Pracovní objem od 15 litrů až do 50 litrů zaručuje jednoduchou změnu měřítka od mikrodesek po třepací baňky. SB50-X může být použit ve výzkumu, vývoji procesu nebo ve výrobě.

SB200-X je orbitální třepaný bioreaktor s pracovním objemem od 50 litrů až do 200 litrů. Více informací

Inoxpa
INOXPA PIG systém je ideální pro zpětné získávání všech produktů, které zůstávají v potrubí na konci procesu výroby. Protože tyto produkty mohou být velmi drahé, PIG systém umožňuje znovuzískání a vyjmutí zbytků a připraví potrubí pro čitění. Další výhodou je snížení množství kapaliny jdoucí do odpadu. Hlavní aplikace pro PIG systém jsou viskózní média. Mezi produkty, které jsou ošetřeny pomocí PIG, patří gely, krémy, masti, emulze a další produkty velké ceny ve farmaucetickém nebo kosmetickém průmyslu. Více informací