en-UScs-CZ

Inoxpa

Mixéry a směšovačeInoxpa
INOXPA LiquidMix je řada zařízení určených pro výrobu farmaceutických produktů s nízkou viskozitou (voda nebo olej). Tank je navržen pro práci pod tlakem nebo ve vakuu. K mání je ohřev pomocí výhřevného pláště a míchadla se zdvihem víka. Vysokorychlostní míchání se používá k homogenizaci kapalin nebo k rozpouštění dobře rozpustných pevných látek. Pokud proces vyžaduje emulzi, může se použít cowler typ míchadla nebo mixer s vysokým střihem. Aplikace zahrnují homogenizaci, formulaci, ředění a míchání především v kosmetických a farmaceutických výrobních linkách. Více informací

Inoxpa
INOXPA 'ViscoMix' zařízení je určeno pro výrobu vysoce viskózních produktů. Tank je vybaven protiběžnými lopatkami k podpoře míchání viskózního média. Jeho design dovoluje provoz pod tlakem i ve vakuu. Tank je opláštěn k ohřevu produktu. Ingredience vstupují tryskou ve víku, revizním otvorem nebo přes ventil ve dně tanku, pokud zařízení pracuje pod vakuem. K mání jsou mixéry se zdvihem víka. Aplikace jsou homogenizace, formulace, míchání horkých farmaceutických sirupů především v kosmetických a farmaceutických výrobních linkách. Více informací

Inoxpa
INOXPA 'SolidMix' je směšovač pevných látek s kapalinou, je navržen pro rozpouštění pevných látek pro aplikace v potravinářství, kosmetickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Rozpouštění cukru ve výrobě nápojů, rekonstituce mléka, výroba sirupů, výroba solanky, výroba jogurtů a dalších mléčných výrobků a výroba zmrzliny jsou některé z těchto aplikací. Dostupné volby zahrnují automatické přídavky pevných látek, recirkulační systém rozpouštění a připojení k různým preparačním tankům. Více informací

Inoxpa
Stolní směšovače pro viskózní produkty se používají k včlenění pevných ingrediencí do kapalných produktů cirkulujících pomocí odstředivého čerpadla s chlopněmi. Rozsah aplikací zahrnuje včlenění pevných ingrediencí do viskózních omáček a včlenění pektinu do glukózy ve výrobě džemů. Lineární míchadlo může být nainstalováno hned za odstředivým čerpadlem k rozmíchání hrudek. K mání jsou modely pro rozpouštění pevných produktů v cirkulující kapalině, k rozptýlení prášku do viskózních kapalin, nebo pro míchání pevných látek s tekutinou. Některé jednotky umožňují plnou automatizaci (průtok, teplota kapalin, množství přidaných pevných látek, hustota atd.) a přizpůsobení požadavkům uživatele pro každou výrobní linku. Více informací

Inoxpa
INOXPA ‘Double Cone Blender’ a ‘V-Type Blender’ se používají pro produkci homogenní směsi pevných látek. Míchání je běžný procesní krok při výrobě produktů pro péči o zdraví, farmaceutické výrobě, potravinářství, chemické výrobě, výrobě detergentů, barviv, hnojiv a plastů.

‘Rapi-Mix’ směšovače dosahují homogenní směsi pevných látek a aditiv se stejnou nebo různou hustotou, jako prášky, granule a pigmenty. Nabízejí vysokou rychlost a efektivitu. Více informací