en-UScs-CZ

Inoxpa

MíchadlaInoxpa
INOXPA LiquidMix je řada zařízení určených pro výrobu farmaceutických produktů s nízkou viskozitou (voda nebo olej). Tank je navržen pro práci pod tlakem nebo ve vakuu. K mání je ohřev pomocí výhřevného pláště a míchadla se zdvihem víka. Vysokorychlostní míchání se používá k homogenizaci kapalin nebo k rozpouštění dobře rozpustných pevných látek. Pokud proces vyžaduje emulzi, může se použít cowler typ míchadla nebo mixer s vysokým střihem. Aplikace zahrnují homogenizaci, formulaci, ředění a míchání především v kosmetických a farmaceutických výrobních linkách. Více informací

Inoxpa
INOXPA 'ViscoMix' zařízení je určeno pro výrobu vysoce viskózních produktů. Tank je vybaven protiběžnými lopatkami k podpoře míchání viskózního média. Jeho design dovoluje provoz pod tlakem i ve vakuu.Tank je opláštěn k ohřevu produktu. Ingredience vsupují tryskou ve víku, revizním otvorem nebo přes ventil ve dně tanku, pokud zařízení pracuje pod vakuem. K mání jsou mixéry se zdvihem víka. Aplikace jsou homogenizace, formulace, míchání horkých farmaceutických syrupů především v kosmetických a farmaceutických výrobních linkách. Více informací

Inoxpa
INOXPA 'SolidMix' je směšovač pevných látek s kapalinou, je navržen pro rozpouštění pevných látek pro aplikace v potravinářství, kosmetickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Rozpouštění cukru ve výrobě nápojů, rekonstituce mléka, výroba syrupů, výroba solanky, výroba jogurtů a dalších mléčných výrobků a výroba zmrzliny jsou některé z těchto aplikací. Dostupné volby zahrnují automatické přídavky pevných látek, recirkulační systém rozpouštění a připojení k různým preparačním tankům. Více informací