en-UScs-CZ

Inoxpa

Nerezové procesní Reaktory

Velké reaktory z nerezové oceli jsou přizpůsobeny pro poloprovozní výrobu zejména ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu. Automatizované a přizpůsobené reaktorové systémy z nerezové oceli zaručují účinné čištění a sterilizaci všech požadovaných prvků (např. nádrží, trubek, čerpadel) spolehlivým, opakovaným a ověřitelným způsobem, aniž by bylo nutné rozebírat celou procesní stanici. Všechny projekty jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka.


Inoxpa
INOXPA je celosvětově vedoucím výrobcem větších reaktorů (300 až 3 000 litrů) pro výrobní podniky ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu. Všechny projekty jsou vysoce přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Reaktory zahrnují nerezové chemické reaktory, tlakové a evakuovatelné reaktory, reaktory pro míchání a pro vysoce viskózní média a také reaktory s vyhřívaným pláštěm a recirkulačními systémy. Aplikace zákaznicky přizpůsobených výrobních linek zahrnují přípravu, výrobu, ukládání a plnění medicínských produktů, léčiv, farmaceutických sirupů, suspenzí, mlékárenských produktů atd. Více informací

Inoxpa
INOXPA nabízí automatizované a zákaznicky přizpůsobené CIP/SIP jednotky k zaručení řízeného čištění a sterilizace všech potřebných součástí (tanků, trubek, pump) spolehlivým, opakovatelným a ověřitelným způsobem bez nutnosti rozebrání výrobní linky. Sterilizace výrobní linky probíhá parou dodávanou čistým parním generátorem. Chemická sterilizace je rovněž možná. Modely zahrnují manuální jednotky, plně automatizované a mobilní jednotky. Kompletní okruh SIP i CIP je monitorován jednotkou PLC, která řídí každý stupeň procesu. Více informací

Inoxpa
INOXPA PIG systém je ideální pro zpětné získávání všech produktů, které zůstávají v potrubí na konci procesu výroby. Protože tyto produkty mohou být velmi drahé, PIG systém umožňuje znovuzískání a vyjmutí zbytků a připraví potrubí pro čitění. Další výhodou je snížení množství kapaliny jdoucí do odpadu. Hlavní aplikace pro PIG systém jsou viskózní média. Mezi produkty, které jsou ošetřeny pomocí PIG, patří gely, krémy, masti, emulze a další produkty velké ceny ve farmaucetickém nebo kosmetickém průmyslu. Více informací