en-UScs-CZ

Micromacinazione

Izolátory


Vývoj silných a potenciálně toxických účinných farmaceutických složek a chemických látek zvýšil požadavek na ochranu obsluhy před vystavením nebezpečným částicím a práškům. Izolátory společnosti Micromacinazione patří mezi ta nejkvalitnější řešení chránící před kontaktem s takovými látkami.


Micromacinazione
Rostoucí výskyt vysoce účinných API substancí a také zvyšující se regulace bezpečnosti pracovního prostředí vyžadují ochranu operátorů před kontaktem s aktivními substancemi. K vyhovění těmto požadavkům Micromacinazione nabízí širokou paletu glove boxů, také zvaných izolátory nebo ochranné nádoby od laboratorních velikostí po průmyslové. Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je výrobcem na zakázku vyráběných glove boxů pro dávkování aktivních farmaceutických a cytotoxických sloučenin Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je vedoucím výrobcem na zakázku vyráběných glove boxů navržených k izolaci otevřených operací (jako naložení, vyjmutí, vzorkování atd.) nebezpečných sloučenin Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione jnabízí na zakázku vyráběné modulární systémy glove boxů s nezávislými moduly s možností kdykoli přidat další moduly podle budoucích potřeb Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je specialistou v produkci na zakázku vyráběných glove boxů navržených k umístění mnoha kilolab zařízení a nástrojů jako statických sušáků, reaktorů, vah, filtrovaných sušáků a jiných Více informací