en-UScs-CZ

 Thinky Corp.

Odstředivé mixery Thinky


Planetární odstředivá odvzdušňovací mísička je mixer a odvzdušňovací zařízení, které rovnoměrně rozptýlí materiál a zároveň zbaví vzduchu. Otáčení způsobí silnou akceleraci, která podporuje odvzdušnění a zároveň rotace způsobí proudění materiálu v nádobě, čímž dosahuje rychlé rozptýlení a odvzdušnění. Přístroje jsou navrženy ke zpracování různých vysoce viskózních materiálů jako:lepidla, silikonové a epoxidové pryskyřice, uhlíkové nanotrubičky, těsnící materiály, mazací materiály, pájecí pasty a mnoho dalších.

Rychlé zpracování, jednoduchá obsluha, vysoká reprodukovatelnost a fakt, že mísička nemá nože, čímž odpadá čištění nožů, jsou některé z výhod Thinky mixerů. Zkušenost s vakuovým odvzdušňováním, emulzifikací a rozmělňování na nano prášek.


Thinky Corp.
Bezvakuové Thinky mísičky jsou vyrobeny pro max. objemy dávek od 50 do 500 ml. K mání je též široká nabídka adaptérů a kontejnerů.

Nejmenší mísička: ARE-100
max. velikost dávky 50 ml, respektive 100 g
Nejmenší mísička: ARE-310
max. velikost dávky 300 ml, respektive 310 g
Největší mísička: ARE 400TWIN
max. velikost dávky: 2 x 300 ml, respektive 2 x 400 g.
Nejmenší mísička: ARE-500
max. velikost dávky 650 ml, respektive 1100 g Více informací

Thinky Corp.
Vakuové Thinky mísičky jsou vyrobeny pro max. objem dávky od 250 do 3000 ml. K mání je též široká nabídka adaptérů a kontejnerů.

Nejmenší mísička: ARV-50LED
max. velikost dávky 150 ml, respektive 70 g
Nejmenší mísička: ARV-310 / ARV-310LED
max. velikost dávky 300 ml, respektive 310 g
Nejmenší mísička: ARV-930TWIN
max. velikost dávky 2x 750 ml, respektive 930 g Více informací

Thinky Corp.
Vakuové Thinky planetární odstředivé mísičky s velkými objemy jsou ideální pro mísení a odvzdušňování velkých objemů ve výrobě. Díky vakuové technologii mohou být zcela odvzdušněny vysoce viskózní materiály až po submikronovou úroveň. Mísící výkon je srovnatelná s laboratorními modely ARE-310 a ARV 310, a mechanizmus s proměnným poměrem rotace/otáčky dovoluje detailní nastavení parametrů v souladu s vlastnostmi materiálu.

ARV-5000
max. velikost dávky: 4000 ml, respektive 5000 g.
ARV-3000TWIN
max. velikost dávky: 2 x 4000 ml, respektive 2 x 5000 g.
ARV-10kTWIN
max. velikost dávky: 2 x 10 000 ml, respektive 2 x 14 500 g. Více informací

Thinky Corp.
Thinky mísička určená pro přípravu stejnoměrné viskózních pájecích past. Může pracovat s komerčními nádobkami na pájecí pasty třetích stran.

Toto speciální zařízení dokáže v jednom procesu optimalizovat teplotu, viskozitu, disperzi částic a zajistit odvzdušnení pájecích past. Celý proces míšení a regulace viskozity je velmi rychlý, navíc je zajištěna uniformita složení a viskozity v celém objemu míšené směsi.

SR-500
- max. velikost vsádky: 150 ml / 680 g Více informací

Thinky Corp.
Thinky NP-100 rozmělňuje množství minimálně 100 mg (10 ml kapaliny) a maximumálně 10 g za pouhé 2 až 5 minut. Díky silným odstředivým silám, které přidávají zrychlení k mlecímu médiu (zirkonové koule), se materiály silně rozmělní. Tento typ mokrého mletí nano práškovače je dodáván se standardními recepty na rozmělňování.

NP-100
Min. kapacita: 100 mg / 10 ml
Max. kapacita: 10 g / 1 000 ml Více informací

Thinky Corp.
Max. objem: 5 ml (50 mg) vialek / 280 ml
Rychlost otáčení: 80 - 600 ot / min
Frekvence ultrazvukové vlny: 40 kHz
Teplota je řízena ultrazvukovou vodní lázní

Nano premixer PR-1 od firmy THINKY rovnoměrně disperguje nanomateriály v uzavřené nádobě (bez křížové kontaminace). Nádoba se otáčí kolem své osy a je ošetřena ultrazvukovými vlnami ze stran a ze dna, aby se dosáhlo rovnoměrného rozptylu. Vzdálenost mezi hladinou vody a ultrazvukovým převodníkem v kombinaci s rotací vialky dosahuje vysoké reprodukovatelnosti a disperze. Ultrazvuková lázeň je chlazena, aby se zabránilo přehřátí materiálu. Více informací

Thinky Corp.
Vakuové plničky stříkaček ARC-40H / ARC-600TWIN jsou schopné naplnit 4 / 16 stříkaček objemu 3, 5 nebo 10 ml najednou materiálem připraveným v Thinky mísičkách.

ARC-40H je ideálním nástrojem pro bezbulinové plnění stříkaček, zatímco plněné materiály si udrží vlastnosti získané míšením a odplyněním v planetárních míchačkách Thinky. Jsou vhodné pro materiály široké škály viskozit, dobře se čistí. Více informací