en-UScs-CZ

Micromacinazione

Tryskové mlýny / mikronizéry


Tryskové mlýny rozmělní materiály jako API nebo nefarmaceutické sloučeniny a směsi za použití proudu stlačeného vzduchu nebo dusíku k srážce jednotlivých částeček mezi sebou. Tryskové mlýny jsou navrženy k produkci částeček menších než určené velikosti, zatímco větší částečky se stále melou, což má za výsledek distribuci úzkého rozsahu velikostí částeček finálního produktu. Tryskové mlýny jsou srážkové mlýny, které jsou navrženy k dosažení nejmenších částeček s nejvyšší čistotou produktu.Micromacinazione
Podávací množství: 0,01 - 700 kg/hod
Počáteční velikost částic: 500 - 1 500 µm
Konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Spirální tryskové mlýny pomocí Venturiho trysky generují nadzvukový proud do kterého se zavádí mletý materiál. Částice neseného materiálu jsou v proudu nosného plynu vystaveny odstředivým a dostředivým silám. K vlastní mikronizaci dochází díky kolizím jednotlivých částic mletého materiálu. Statický třídič pak určuje rozdělení velikosti částic.
Protože spirální tryskové mlýny nemají žádné rotující části, nevyžadují ložiska, hřídele, těsnění hřídelí ani lubrikanty. Díky tomu nemůže dojít ke kontaminaci mikronizovaného materiálu. Jsou používány hlavně pro API procesy. Více informací

Micromacinazione
Podávací množství: 0,5 - 300 kg/hod
Počáteční velikost částic: 5000 µm
Konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Protilehlé tryskové mlýny jsou vybavené dynamickým třídičem částic, kdežto spirální tryskové mlýny mají statický plynový třídič integrovaný do těla mlýnu. Jsou používány pro aktivní farmaceutické substance nebo nefarmaceutické sloučeniny. Více informací