en-UScs-CZ

Micromacinazione

Tryskové mlýny


Tryskové mlýny rozmělní materiály jako API nebo nefarmaceutické sloučeniny a směsi za použití proudu stlačeného vzduchu nebo dusíku k srážce jednotlivých částeček mezi sebou. Tryskové mlýny jsou navrženy k produkci částeček menších než určené velikosti, zatímco větší částečky se stále melou, což má za výsledek distribuci úzkého rozsahu velikostí částeček finálního produktu. Tryskové mlýny jsou srážkové mlýny, které jsou navrženy k dosažení nejmenších částeček s nejvyšší čistotou produktu.Micromacinazione
Kompletní program pro podávací množství od 0,01 do 5000 kg/hod., počáteční velikost částic 500 do 1500 µm a konečná velikost částic 0,5 - 10 µm.

Nejmenší model MC44:
- podávací množství 0,01 - 0,6 kg/hod.
- počáteční velikost částic: Max. 500 µm
- konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Největší model MC900:
- podávací množství 30 - 5000 kg/hod.
- počáteční velikost částic: Max. 1200 µm
- konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Spirální tryskové mlýny pomocí Venturiho trysky generují nadzvukový proud do kterého se zavádí mletý materiál. Částice neseného materiálu jsou v proudu nosného plynu vystaveny odstředivým a dostředivým silám. K vlastní mikronizaci dochází díky kolizím jednotlivých částic mletého materiálu. Statický třídič pak určuje rozdělení velikosti částic.

Protože spirální tryskové mlýny nemají žádné rotující části nevyžadují ložiska, hřídele, těsnění hřídelí ani lubrikanty. Díky tomu nemůže dojít ke kontaminaci mikronizovaného materiálu. Více informací

Micromacinazione
Kompletní program pro podávací množství od 0,01 do 5000 kg/hod., počáteční velikost částic max. 5000 µm, konečná velikost částic 0,5 - 10 µm.

Nejmenší model JS100:
- podávací množství 0,5 - 5 kg/hod.
- počáteční velikost částic: max. 5000 µm
- konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Největší model JS900:
- podávací množství 30 - 1500 kg/hod.
- počáteční velikost částic: max. 5000 µm
- konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Protilehlé tryskové mlýny jsou vybavené dynamickým třídičem částic. Více informací

Micromacinazione
Rostoucí výskyt vysoce účinných API substancí a také zvyšující se regulace bezpečnosti pracovního prostředí vyžadují ochranu operátorů před kontaktem s aktivními substancemi. K vyhovění těmto požadavkům Micromacinazione nabízí širokou paletu glove boxů, také zvaných izolátory nebo ochranné nádoby od laboratorních velikostí po průmyslové. Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je výrobcem na zakázku vyráběných glove boxů pro dávkování aktivních farmaceutických a cytotoxických sloučenin Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je vedoucím výrobcem na zakázku vyráběných glove boxů navržených k izolaci otevřených operací (jako naložení, vyjmutí, vzorkování atd.) nebezpečných sloučenin Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione jnabízí na zakázku vyráběné modulární systémy glove boxů s nezávislými moduly s možností kdykoli přidat další moduly podle budoucích potřeb Více informací

Micromacinazione
Micromacinazione je specialistou v produkci na zakázku vyráběných glove boxů navržených k umístění mnoha kilolab zařízení a nástrojů jako statických sušáků, reaktorů, vah, filtrovaných sušáků a jiných Více informací