en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

Soxlet extrakceBÜCHI Labortechnik AG
Extrakční systém B-811 nastavuje nový standard pro nejvíce flexibilní extrakční procedury pevných látek-kapalin a je ideální pro náročné aplikace. Vyznačuje se čtyřmi různými extrakčními módy přímo přístupnými bez nutnosti měnit kofiguraci skla. B-811 je k dispozici ve dvou různých nebo kombinovaných velikostech. LSV konfigurace je navržena pro velké objemy vzorků a umožňuje nejnižší úroveň detekce analytu. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Automatické přístoje se dvěma a šesti pozicemi pro stanovení tuku. Existují dvě verze skla - jediný automatický klasický SOXhlet na trhu a verze horké extrakce. Obě verze jsou schopné plně bezobslužného provozu, a společně s nízkou spotřebou rozpouštědla nabízí nízké provozní a laboratorní náklady. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Infračervená hydrolýza šesti nebo čtyř vzorků plně v souladu oficiálními předpisy. Jednoduchý převod vzorků s filtrací a oplachem přímo ve vzorkových zkumavkách, které jsou pak použity v extrakčním procesu (s E-812/E-816/B-811) Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Paralelní tlaková extrakce (PSE) čtyř nebo šesti vzorků s automatickým utěsněním a až čtyřmi rozpouštědly. Vysoká úroveň automatizace a existující synergie s Buchi přístroji pro paralelní odpařování zajišťují kontinuální práci a vysokou výkonnost. Více informací