en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

Extrakční řešení

Společnost BUCHI nabízí extrakční řešení jak pro klasickou determinaci tuků, tak pro residuální analýzy a analýzy kontaminantů v různorodých materiálech. Přístroje BUCHI zabezpečují škálu automatizovaných extrakcí od metody podle Soxhleta, po horkou extrakci a extrakci rozpouštědlem za zvýšeného tlaku. Tato řešení zajišťují ideální průběh procesu a minimalizují manuální kroky.


BÜCHI Labortechnik AG
Univerzální extraktor E-800 se šesti oddělenými pozicemi umožňuje individuální kontrolu procesu a práci s různými metodami na různých pozicích v rámci jedné analýzy. Díky tomuto aspektu je zrychleno vyvíjení metody a je zajištěn vyšší počet analyzovaných vzorků.

Díky vysokorychlostnímu vyhřívání v kombinaci se sofistikovanou kontrolou procesu vede k rychlému a vysoce reprodukovatelnému extrakčnímu procesu. Vysoká efektivitě kondenzátoru k zachycování par zajišťuje efektivní recyklaci rozpouštědel (> 90 %). Díky skleněnému uspořádání je celý extrakční proces transparentní. Veškeré komponenty, které jsou v kontaktu se vzorkem a rozpouštědlem, jsou vyrobeny z vysoce inertních materiálů, což eliminuje kontaminaci vzorku a jakékoli paměťové účinky z loužicích materiálů.

Univerzální extraktor nalezne využití v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, v analýzách krmiv a potravin a v enviromentálních analýzách. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Extraktor tuků E-500 je určen k extrakci pevných materiálů pro rychlé a spolehlivé stanovení tuků. Design skleněného uspořádání, vysokorychlostní vyhřívání a sofistikovaná kontrola procesu vede k rychlé a vysoce reprodukovatelné extrakci.

Díky možnosti výměny skleněného uspořádání je možné využívat metody dle Soxhleta, Randalla nebo Twisselmanna (ECE) – přístroj lze přizpůsobit měnícím se požadavkům.

Využití velmi kvalitních komponent jako je optický senzor, výkonné vyhřívání a optimalizované skleněné uspořádání vede k výrazné redukci časů cyklů. Výhodou redukce trvání extrakčních cyklů je především možnost zvyšování počtu analyzovaných vzorků za den.

Extraktor tuků nalezne využití v analýzách krmiv a potravin a jiných extrakcích, při kterých se využívají rozpouštědla petroleum ether, diethyl ether, hexan nebo chloroform. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Hydrolyzační jednotka HydloEx H-506 provádí kyselou hydrolýzu jako krok v přípravě vzorků pro extrakci tuků při určení obsahu tuků. Díky této jednotce je možné pracovat s větším množstvím vzorků až do 10 gramů pro přesnější výsledky nezávislé na obsahu tuku a homogenitě. HydloEx H-506 nabízí bezpečný a hladký průběh procesu s vhodným ovládáním a zajišťuje kompatibilitu s oficiálními předpisy pro stanovení obsahu celkového tuku. Standardizovaný a kompletní proces garantuje reprodukovatelné výsledky. HydrolEx H-506 rovněž zajišťuje vhodný přesun zhydrolyzovaného vzorku do extrakční komory pomocí skleněných nádob na vzorky a specializovaných skleněných frit, které jsou kompatibilní s jednotkou E-500.

HydrolEx H-506 nalezne využití v analýzách krmiv a potravin k determinaci surového tuku, celkového obsahu tuku, lipidů a kontaminantů v krmivech a potravinách. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
SpeedExtraktor s automatickým systémem těsnění je ideálním řešením pro rychlou extrakci
rozpouštědlem za zvýšeného tlaku, které zvyšuje reprodukovatelnost a počet analyzovaných
vzorků díky zpracování až 6 vzorků v paralelní analýze (až 96 vzorků během 8 hodinové směny).

Vysoká úroveň automatizace, jednoduché vkládání vzorků a připravené jímání extraktu umožňuje
kontinuální práci s vysokou výkonností a bezpečností. Široký rozsah teploty a tlaku, objem vzorku
od 1 do 120 ml a integrovaný mísič až 4 rozpouštědel umožňují spolehlivě extrahovat komplexní
matrice s vysokou regenerací analytů. Kompatibilita sběrných nádob SpeedExtrakotru s dalšími
zařízeními BUCHI Syncore Analyst, Multivapor a Sepacore zajišťuje kontinuální a komplexní
operace.

SpeedExtraktor nalezne využití v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu,
v analýze krmiv a potravin, v enviromentálních analýzách a ve vědeckém výzkumu. Více informací