en-UScs-CZ

Schmidt + Haensch GmbH & Co

Refraktometry

Refraktometry zjišťují úhel lomu světla transparentního materiálu ať už je jím kapalina nebo pevná látka. Refraktometrická měření mohou být použita například pro zjišťování čistoty, rozpoznání vzorků, řízení ředění nebo složení směsí. Refraktometry se také používají k charakterizaci látek - index lomu je důležitým parametrem např. pro opticky aktivní organické sloučeniny.

Důležité oblasti použití refraktometrů je analýza potravin (např. stanovení olejů, nebo tuku, cukru a cukry obsahujících látek), piva a lihovin.


Schmidt + Haensch GmbH & Co
Měřící rozsah (různé modely k mání): 4 rozsahy pro sacharózu (%Brix), % Oechsle, % salinity, stupnice močoviny (g/d7)

Optické ruční refraktometry se používají pro zjišťování indexu lomu tekutých médií s nízkou nebo vysokou viskozitou. Jsou vhodné pro rychlou okamžitou kontrolu v průběhu procesu a také pro analýzu v terénu v ovocných a zeleninových plantážích. Různé modely ručních refraktometrů pro specielní aplikace jsou k mání. Více informací

Schmidt + Haensch GmbH & Co
Měřící rozsah: 0 - 85%Bx
Rozlišení: 0,01%Bx
Teplotní kompenzace: 10 - 75°C

Digtální ruční refraktometry k přímému zobrazení měřených hodnot v rámci sušiny. Používají se k měření tekutého média s nízkou až vysokou viskozitou. Více informací

Schmidt + Haensch GmbH & Co
Měřící rozsah (index lomu): 1,3000 - 1,7200 RI
0 - 95% Bx
Přesnost: +/- 0,0002

Optický ABBE-Refraktometr je navržen pro stanovení koncentrace a kontroly čistoty tekutých médií s vysokou nebo nízkou viskozitou a pevných látek. Je vybaven přípojkou na hadice na hranolové jednotce pro řízení teploty optických částí. Teplota se měří digitálním teploměrem. Více informací

Schmidt + Haensch GmbH & Co
Řadové procesní refraktometry (iPR) od SCHMIDT+HAENSCH se používají v širokém rozsahu aplikací pro monitorování procesů a jsou k mání jako samostatné řešení s integrovaným displejem nebo připojeny k PLC. Měřící hlavy iPR mohou být kombinovány s různými procesními senzory jako O2, CO2, pH, turbidimetrickými nebo konduktometrickými senzory, připojenými k inteligentní senzorové stanici, vyhovující pravidlům potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu. K mání jsou specielní vložená opláštění z PTFE k zamezení kontaktu nerezového povrchu s vysoce koncentrovanými kyselinami nebo korozivními substancemi. Více informací

Schmidt + Haensch GmbH & Co