en-UScs-CZ

Precisa Gravimetrics AG Brabender

Analyzátory vlhkosti a obsahu popelaPrecisa Gravimetrics AG
Automatický systém pro termografickou analýzu až pro 29 vzorků, teploty až do 1000°C s volně programovatelným teplotním profilem a volitelnou atmosférou (N2, O2) Více informací

Precisa Gravimetrics AG
Analyzátor vlhkosti jsou k dispozici s kapacitou až 310 g, s možností odečtu vlhkosti až 0,1 mg (0,001 %) a nabízejí se s různými zářiči tepla (halogenový, infračervený a tmavý infračervený).

Analyzátory vlhkosti Precisa nabízejí vysokou míru ochrany před mechanickým a elektrickým rušením a pracují s největší možnou mírou přesnosti.

Základní model: XM50
Pokročilé modely: XM60 / XM60-HR / XM66
Vysokovýkonní modely: EM120-HR Více informací

Brabender
MT-CA analyzátor vlhkosti zaručuje maximální pohodlí díky plně automatickému vážení vzorku po jeho sušení, které je zaznamenáváno ve formě křivky. Požadovanou dobu sušení si lze libovolně zvolit. Pomocí tohoto analyzátoru lze měřit až deset vzorků najednou. Přístroj vám ušetří čas, jelikož jej není třeba kalibrovat. Není zapotřebí ani po určitou dobu chladit analyzátor a vážit vzorky jednotlivě před nebo i při měření. Díly chlazení v exsikátoru se předejde zkresleným výsledkům a chybám vážení.

MT-CA disponuje pamětí, do které lze uložit až deset metod s požadovanou teplotou sušení, dobou sušení a hmotností vzorku s určitým rozsahem tolerance. Přesné elektronické váhy vám umožní vážit různé velikosti vzorků v rozmezí 1 až 20 g. Vzorek se umístí na rotační desku a následně začne sušení. Materiál, který má být analyzován je následně zvážen přímo v sušící cele. Testované materiály lze vkládat v různých časech, i když jiné materiálny právě vysychají. Více informací