en-UScs-CZ

Adrona

Čištění vody


Donaulab nabízí přístroje pro přípravu ultračisté vody v třetím, druhém i prvním stupni jakosti. Přístroje Adrona, které poskytují první stupeň jakosti, odpovídají standardu Milli-Q v čistotě výstupní vody. Funkce systému zahrnují regulaci plnění nádrže, regulaci tlaku v kohoutku, posilovač čerpadla, reverzní osmózu a deionizační moduly, zásobník na 25 litrů s integrovaným dávkovacím čerpadlem, UV sterilizační modul, ultrafilter a fotooxidační modul pro eliminaci organických látek. Nabídka přístrojů pokrývá všechny typy aplikací, které vyžadují přípravu ultračisté vody: stopové analýzy, HPLC, průtokovou cytometrii, a další. Donaulab vám dodá nejen samotné přístroje ale pomůže také s přípravou celé aplikace a výběrem toho nejvhodnějšího přístroje pro ni.


Adrona
Voda jakosti III vyrobená revrzní osmózou (RO) pro běžné laboratorní použití: mytí skla, laboratorní myčky atd. Voda jakosti III splňuje požadavky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 5 µS/cm
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
K mání nominální průtok: 7 - 10 l/h Více informací

Adrona
Čistá voda pro senzitivní (anorganické) analytické metody: vlhká chemie, plamenné AAS, spektrofotometrie, elektrochemie.
Voda jakosti II splňuje požadavky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,1 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 30 ppb
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
K mání nominální průtok: 7 - 28 l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro metody anorganických stopových analýz: vlhká chemie, grafitový atomizér AAS, ICP-MS, ICP-OES.
Voda jakosti I (stopy) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: 5-10 ppb
Bakterie: < 1 cfu/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro citlivé metody organických analýz: HPLC/UHPLC, TOC, GC, mikrobiologie a molekulární biologie.
Voda jakosti I (HPLC) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 2 ppb
Bakterie: < 1 cfu/ml
Endotoxiny: < 0,15 EU/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro vysoce citlivé biologické analýzy: průtoková cytometrie, buněčné a tkáňové kultury, molekulární biologie.
Voda jakosti I (BIO) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 2 ppb
DNáza: < 4 pg/ml
RNáza: <0,01 ng/ml
Bakterie: < 1 cfu/ml
Endotoxiny: < 0,001 EU/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací