en-UScs-CZ

Pfeiffer Electronic Engineering GmbH

Systémy kultivace buněk


Pfeiffer poskytuje inovativní řešení pro kultivaci buněk v laboratořích. Efektní
kultivace buněk je řízena optimálním přísunem kyslíku a živin, stejně jako
odstraněním inhibičních metabolických odpadů. Tyto faktory omezují maximální
hustotu buněk získatelnou ze standardních, homogenních buněčných kultivačních
technik. To vede ke špatným výsledkům pro dosažení vysokých hladin exprese
proteinů. CELLROLL a CELLSPIN od společnosti Pfeiffer jsou určeny k překonání
těchto omezení.

Modulární otáčivý (CELLROLL) a míchaný (CELLSPIN) systém je ideální pro
kultivaci buněk nevyžadujících/vyžadujících využití míchadla.


Pfeiffer Electronic Engineering GmbH
CELLROLL otáčivé zařízení je vytvořeno pro míchání až 16 oválných lahví. CELLROLL může být instalován ve standardním nebo CO2 inkubátoru. Úhel rotace je nastavitelný mezi 10 a 40 ° po 5 º krocích. Základní model je vybaven dvěma policemi na 4 lahve. Lze ho zvětšit přidáním dalších 6 polic, které lze sestavit buď vertikálně nebo horizontálně.

Jsou dostupné dvě pohonné jednotky: Jedna s rozmezím rychlosti od 0,1 do 2 rpm (nastavitelné v krocích po 0,1 rpm) a druhá s rozmezím od 2 do 6 rpm (nastavitelné v krocích po 0,5 rpm).

CELLROLL systém se skládá z kontrolní jednotky a otáčivého a/nebo míchaného zařízení. Jedna kontrolní jednotka ovládá dvě otáčivé nebo jedno otáčivé a jedno míchané zařízení.

Kontrolní jednotka umožňuje programovat rychlost, úhel výkyvu, intervaly a pauzy a lze v ní uložit až 10 různých kultivačních programů. Více informací

Pfeiffer Electronic Engineering GmbH
CELLSPIN zařízení s mícháním je vytvořeno pro míchání až 4 lahví o objemu 100, 250, 500 nebo 1000 ml. CELLSPIN lze instalovat do standardního nebo CO2 inkubátoru.

V režimu kyvadla je úhel nastavitelný od 180 do 1440 ° v krocích po 180 º. Rychlost je nastavitelná od 5 do 40 rpm v krocích po 2,5 rpm. V režimu otáčení míchadla je rychlost nastavitelná od 40 do 75 rpm v krocích po 5 rpm.

Systém CELLSPIN sestává z kontrolní jednotky a míchaného a/nebo otáčivého zařízení. Jedna kontrolní jednotka ovládá dvě míchaná nebo jedno míchané a jedno otáčivé zařízení.

Kontrolní jednotka umožňuje programovat rychlost, úhel výkyvu, intervaly a pauzy a lze v ní uložit až 10 různých kultivačních programů. Více informací