en-UScs-CZ

INTEGRA Biosciences AG

Kultivace buněk


INTEGRA poskytuje inovativní řešení pro kultivaci buněk v laboratořích. Efektní kultivace buněk je řízena optimálním přísunem kyslíku a živin, stejně jako odstraněním inhibičních metabolických odpadů. Tyto faktory omezují maximální hustotu buněk získatelnou ze standardních, homogenních buněčných kultivačních technik. To vede ke špatným výsledkům pro dosažení vysokých hladin exprese proteinů. Dvoudílný bioreaktor CELLine je určen k překonání těchto omezení.


INTEGRA Biosciences AG
CELLine bioreaktor na jedno použití založený na dvoukomorové technologii.
Efektivní vyčíslení 50-100 krát vyšší koncetrace proteinů v porovnání s klasickým buněčným pěstováním.
Jednoduché ovládání jako při použití lahve tkáňové kultury Více informací

INTEGRA Biosciences AG
Rozsah adaptérů: 1 až 8 kanálů (40 - 280 mm)
Všechny sběrné nádoby (do 4 litrů) lze autoklávovat.

VACUSAFE je kompaktní laboratorní odsávací systém, který umožňuje bezpečný a efektivní způsob shromažďování a uchovávání tekutých biologických odpadů. Ochrana zdroje vakua před kontaminací tekutinami a aerosoly pomocí odlučovače a filtru je důležitá při práci s biologickými, chemickými nebo radioaktivními tekutinami.

Běžné aplikace:
- Odebrání média z buněčných kultur
- Odebrání kalů po odstředění
- Odebrání mycích roztoků z mikrodesek pro imunostanovení Více informací