en-UScs-CZ

INTEGRA Biosciences AG

Sterilizace plamenem


Povrchová sterilizace přenosnými Bunsenovými kahany je běžným postupem v mnoha laboratořích. Použív se k zabránění bakteriální, houbové nebo virové kontaminace. Sterilizace Bunsenovým kahanem je zvláště vhodná pro sterilizaci kontaminovaných nástavců nebo kontaktů, sušení mokrých povrchů bioreaktorů a fermentorů nebo pro ohřev objektů.


INTEGRA Biosciences AG
FLAMEBOY je přenosný ruční bezbateriový Bunsenův hořák, který se zapaluje stiskem spoště pomocí piezoelektrického zapalování. Vybaven adaptérem na propanbutanové bombičky je snadno přenosný a nezávislý na připojení k plynovému potrubí. Velikost a teplota plamene se snadno nastaví regulátorem plynu a vzduchu.

Maximální teplota plamene:
1350°C propanbutan
1300°C zemní plyn Více informací

INTEGRA Biosciences AG
FIREBOY bezpečný Bunsenův kahan zajišťuje nejvyšší aplikační bezpečnost eliminací nebezpečí úniku plynů a explozí známých z používání etanolových hořáků, běžných plynových vařičů nebo standardních Bunsenových kahanů připojených do domácího rozvodu plynu. K zamezení úniku plynu FIREBOY automaticky znovu zažehne plamen, pokud náhodně uhasne, a automaticky uhasne po uplynutí uživatelem definovaném čase hoření. Více informací