en-UScs-CZ

CAMAG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Analytická HPLCCAMAG
Využití techniky analýzy suché kapky krve má řadu výhod oproti klasické analýze vzorků krve a krevní plasmy, mezi které patří nižší potřebný objem krve, snadnější shromažďování vzorků a lepší manipulace se vzorky. Plně automatický extrakční systém CAMAG DBS-MS 500 činí DBS analýzy jednoduššími, rychlejšími, efektivnějšími a ekonomičtějšími oproti manuálním a semi-automatickým technikám. CAMAG DBS-MS 500 může najít uplatnění například při novorozeneckém screeningu, kdy je dostupné pouze velmi malé množství krve. Více informací

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
HPLC kolony od firmy Bischoff jsou nabízené v široké škále délek, vnitřních parametrů a materiálů, aby mohly pokrýt rozdílné požadavky na separace. Pokud by žádná z nabízených kolon nesplňovala individuální požadavky na separaci, je možné vyrobit zcela unikátní kolonu dle individuálních požadavků. Firma Bischoff nabízí plnění kolon jak běžně známými materiály jiných výrobců, tak vlastními materiály jako ProntoSIL, HiPAK nebo PolyEncap. V nabídce je také možnost znovunaplnění kolon materiály jiných výrobců a ProntoSILem. Více informací