en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH CAMAG

Analytická chromatografie (HPLC)BÜCHI Labortechnik AG
Detektor Alltech 3300 ELSD zjednodušuje analýzu složitých směsí a sloučenin jako jsou farmaka, nečistoty, mastné kyseliny, cukry, nebo polymery. Tento systém byl vyvinut pro zlepšení stability baseline a zvýšení citlivosti v porovnání refraktometrickými detektory. Většinou se používá paralelně s UV/UV-Vis nebo MS detektory pro získání maximálního množství informací o struktuře detekovaných látek. ELS detektor vykazuje velmi dobré výsledky kvantifikace látek ve srovnání s ostatními detekčními technikami jako např. UV absorpce. Více informací

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
HPLC kolony od firmy Bischoff jsou nabízené v široké škále délek, vnitřních parametrů a materiálů, aby mohly pokrýt rozdílné požadavky na separace. Pokud by žádná z nabízených kolon nesplňovala individuální požadavky na separaci, je možné vyrobit zcela unikátní kolonu dle individuálních požadavků. Firma Bischoff nabízí plnění kolon jak běžně známými materiály jiných výrobců, tak vlastními materiály jako ProntoSIL, HiPAK nebo PolyEncap. V nabídce je také možnost znovunaplnění kolon materiály jiných výrobců a ProntoSILem. Více informací

CAMAG
Využití techniky analýzy suché kapky krve má řadu výhod oproti klasické analýze vzorků krve a krevní plasmy, mezi které patří nižší potřebný objem krve, snadnější shromažďování vzorků a lepší manipulace se vzorky. Plně automatický extrakční systém CAMAG DBS-MS 500 činí DBS analýzy jednoduššími, rychlejšími, efektivnějšími a ekonomičtějšími oproti manuálním a semi-automatickým technikám. CAMAG DBS-MS 500 může najít uplatnění například při novorozeneckém screeningu, kdy je dostupné pouze velmi malé množství krve. Více informací