en-UScs-CZ

CAMAG

Tenkovrstvá chromatografie (TLC/HPTLC)


Tenkovrstvá chromatografie (TLC) je separační technikou pro kvalitativní i kvantitativní analýzu. Díky snadnému vizuálnímu vyhodnocení umožňuje TLC současnou analýzu mnoha látek s minimálním časovým požadavkem. Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) od společnosti CAMAG je nejvyspělejší formou TLC. Oproti jiným separačním technikám je vyšší počáteční investice na systém HPTLC kompenzována výrazným snížením nákladů i času nutného na analýzu jednoho vzorku.CAMAG
Vzorky jsou aplikovány na desku buď jako tečka nebo jako proužek.
Přesnost aplikovaného objemu, přesná pozice a hustota aplikační zóny vymezuje kvalitu finálního výsledku. V závislosti na aplikaci

jsou k mání tři různé přístroje:
- Nanomat 4 a kapilární dávkovač
- Linomat 5
- ATS 4 (automatický dávkovač TLC) Více informací

CAMAG
Mobilní fáze je tažena stacionární fází kapilárními silami. Vzorky jsou rozděleny na jejich komponenty, které zůstávají na svých pozicích na vrstvě po odpaření mobilní fáze. Přístroje jsou:
- Skleněné komory pro ruční separaci
- ADC 2 (automatická vyvíjecí komora) pro automatické izokratické aplikace
- AMD 2 (automatická vícenásobná vyvíjecí komora) pro gradientní separace Více informací

CAMAG
Substance bez chromoforů nebo barev mohou být vizualizovány a mohou se stát detekovatelnými pomocí derivatizace. Požadované reagencie jsou aplikovány na chromatogram nástřikem nebo ponořením. Derivatizační zařízení:
- Ponorné zařízení
- TLC/HPTLC postřikovač
- TLC postřikovací komora
- TLC topná deska Více informací

CAMAG
Nový CAMAG derivatizér zajišťuje vždy stejnou, srovnatelnou automatickou derivatizaci TLC desek. Díky nejmodernější technologii umožňující sprejování mikrokapiček dosahuje CAMAG standardní derivatizace s maximální odchylkou 4,5 % a tím se výrazně odlišuje od všech manuálních sprejovacích metod. Tato metoda poskytuje reprodukovatelné výsledky nezávislé na lidském faktoru. Zařízení je vybaveno čtyřmi různými barevně označenými sprejovacími hlavicemi, pro použití podle různých fyzikálně-chemických vlastnostech používaných derivatizačních činidel. Na rozdíl od metod, při kterých dochází k namočení desky v derivatizačním činidle, je automatická derivatizace cenově příznivější díky využití menšího množství často drahých derivatizačních činidel (2 až 4 ml na desku). Více informací

CAMAG
Chromatogramy jsou vyhodnoceny pod bílým a/nebo UV světlem.
- UV zářivky s dvojitou vlnovou délkou: Jednoduché detekční zařízení pro 254 a 366 nm
- UV kabinet: kontrola chromatogramů v uzavřeném boxu Více informací

CAMAG
- TLC Vizualizér pro získávání / ukládání digitálních obrazů a pro kvantitativní analýzy. Software pro vyhodnocení VideoScan provádí kvantitativní analýzu chromatogramu.
- Bioluminizér pro detekci bioaktivních sloučenin
- TLC skener pro denzitometrické hodnocení chromatogramů v rozsahu od 190 do 900 nm.
- TLC-MS interfejs: Substance jsou extrahovány přímo z TLC desky a vstříknuty do hmotnostního spektrometru. Více informací

CAMAG
Camag's TLC-MS Interface 2 je velmi pohodlný a všestranný přístroj, který umožňuje rychlé a bez kontaminace eluce TLC / HPTLC zón s online převodem na hmotnostní spektrometr.

Rozhraní 2 lze instalovat pomocí plug & play s jakýmkoli systémem LC-MS bez úprav nebo úprav hmotnostního spektrometru. Známé látky mohou být identifikovány během jedné minuty prostřednictvím jejich hmotnostního spektra a pro neznámou zónu látky lze získat příslušný souhrnný vzorec.

Rozhraní 2 nabízí vysoce efektivní funkci zpětného proplachu, která zabraňuje zablokování eluční dráhy a snadná manipulace zajišťuje přesné a reprodukovatelné umístění desky. Více informací

CAMAG
Aplikace modulu HPTLC Pro je součástí CAMAG® HPTLC PRO SYSTEM, prvního plně automatizovaného systému HPTLC.

Aplikace HPTLC Pro Module je plně automatizovaný systém pro analýzu a vyhodnocení vzorků využívající HPTLC desky (20 x 10 cm). HPTLC PRO SYSTEM (patentovaná technologie) je nejvhodnější pro rutinní kontrolu kvality analytů extrahovaných ze složitých matric, poskytujících reprodukovatelné a spolehlivé výsledky.

Podporuje až 75 vzorků, až pět destiček a až tři nezávislá vývojová rozpouštědla bez zásahu. Zahrnuta je možnost derivatizace, spojování MS a skladování desek.

Uživatelé mají možnost pracovat s modulem samostatně nebo jako součást systému HPTLC PRO. Více informací

CAMAG
Využití techniky analýzy suché kapky krve má řadu výhod oproti klasické analýze vzorků krve a krevní plasmy, mezi které patří nižší potřebný objem krve, snadnější shromažďování vzorků a lepší manipulace se vzorky. Plně automatický extrakční systém CAMAG DBS-MS 500 činí DBS analýzy jednoduššími, rychlejšími, efektivnějšími a ekonomičtějšími oproti manuálním a semi-automatickým technikám. CAMAG DBS-MS 500 může najít uplatnění například při novorozeneckém screeningu, kdy je dostupné pouze velmi malé množství krve. Více informací