en-UScs-CZ

CAMAG

Tenkovrstvá chromatografieCAMAG
Vzorky jsou aplikovány na desku buď jako tečka nebo jako proužek.
Přesnost aplikovaného objemu, přesná pozice a hustota aplikační zóny vymezuje kvalitu finálního výsledku. V závislosti na aplikaci jsou k mání tři různé přístroje:
- Nanomat 4 a kapilární dávkovač
- Linomat 5
- ATS 4 (automatický dávkovač TLC) Více informací

CAMAG
Mobilní fáze je tažena stacionární fází kapilárními silami. Vzorky jsou rozděleny na jejich komponenty, které zůstávají na svých pozicích na vrstvě po odpaření mobilní fáze. Přístroje jsou:
- Skleněné komory pro ruční separaci
- ADC 2 (automatická vyvíjecí komora) pro automatické izokratické aplikace
- AMD 2 (automatická vícenásobná vyvíjecí komora) pro gradientní separace Více informací

CAMAG
Substance bez chromoforů nebo barev mohou být vizualizovány a mohou se stát detekovatelnými pomocí derivatizace. Požadované reagencie jsou aplikovány na chromatogram nástřikem nebo ponořením. Derivatizační zařízení:
- Ponorné zařízení
- TLC/HPTLC postřikovač
- TLC postřikovací komora
- TLC topná deska Více informací

CAMAG
Nový CAMAG derivatizér zajišťuje vždy stejnou, srovnatelnou automatickou derivatizaci TLC desek. Díky nejmodernější technologii umožňující sprejování mikrokapiček dosahuje CAMAG standardní derivatizace s maximální odchylkou 4,5 % a tím se výrazně odlišuje od všech manuálních sprejovacích metod. Tato metoda poskytuje reprodukovatelné výsledky nezávislé na lidském faktoru. Zařízení je vybaveno čtyřmi různými barevně označenými sprejovacími hlavicemi, pro použití podle různých fyzikálně-chemických vlastnostech používaných derivatizačních činidel. Na rozdíl od metod, při kterých dochází k namočení desky v derivatizačním činidle, je automatická derivatizace cenově příznivější díky využití menšího množství často drahých derivatizačních činidel (2 až 4 ml na desku). Více informací

CAMAG
Chromatogramy jsou vyhodnoceny pod bílým a/nebo UV světlem.
- UV zářivky s dvojitou vlnovou délkou: Jednoduché detekční zařízení pro 254 a 366 nm
- UV kabinet: kontrola chromatogramů v uzavřeném boxu Více informací

CAMAG
- TLC Vizualizér pro získávání / ukládání digitálních obrazů a pro kvantitativní analýzy. Software pro vyhodnocení VideoScan provádí kvantitativní analýzu chromatogramu.
- Bioluminizér pro detekci bioaktivních sloučenin
- TLC skener pro denzitometrické hodnocení chromatogramů v rozsahu od 190 do 900 nm.
- TLC-MS interfejs: Substance jsou extrahovány přímo z TLC desky a vstříknuty do hmotnostního spektrometru. Více informací

CAMAG
Využití techniky analýzy suché kapky krve má řadu výhod oproti klasické analýze vzorků krve a krevní plasmy, mezi které patří nižší potřebný objem krve, snadnější shromažďování vzorků a lepší manipulace se vzorky. Plně automatický extrakční systém CAMAG DBS-MS 500 činí DBS analýzy jednoduššími, rychlejšími, efektivnějšími a ekonomičtějšími oproti manuálním a semi-automatickým technikám. CAMAG DBS-MS 500 může najít uplatnění například při novorozeneckém screeningu, kdy je dostupné pouze velmi malé množství krve. Více informací

CAMAG
Camag’s TLC-MS Interface 2 is a highly convenient and versatile instrument allowing for rapid and contamination-free elution of TLC/HPTLC zones with online transfer to a mass spectrometer.

The Interface 2 can be installed plug & play with any LC-MS system without adjustments or mass spectrometer modifications. Known substances can be identified within a minute via their mass spectrum and for an unknown substance zone, the respective sum formula can be obtained.

The Interface 2 offers a highly-effective backwashing function that prevents the elution path from becoming blocked and the easy handling ensures accurate and reproducible plate positioning. Více informací