en-UScs-CZ

CAMAG

Tenkovrstvá chromatografie


Tenkovrstvá chromatografie (TLC) je separační technikou pro kvalitativní i kvantitativní analýzu. Díky snadnému vizuálnímu vyhodnocení umožňuje TLC současnou analýzu mnoha látek s minimálním časovým požadavkem. Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) od společnosti CAMAG je nejvyspělejší formou TLC. Oproti jiným separačním technikám je vyšší počáteční investice na systém HPTLC kompenzována výrazným snížením nákladů i času nutného na analýzu jednoho vzorku.CAMAG
Vzorky jsou aplikovány na desku buď jako tečka nebo jako proužek.
Přesnost aplikovaného objemu, přesná pozice a hustota aplikační zóny vymezuje kvalitu finálního výsledku. V závislosti na aplikaci jsou k mání tři různé přístroje:
- Nanomat 4 a kapilární dávkovač
- Linomat 5
- ATS 4 (automatický dávkovač TLC) Více informací

CAMAG
Mobilní fáze je tažena stacionární fází kapilárními silami. Vzorky jsou rozděleny na jejich komponenty, které zůstávají na svých pozicích na vrstvě po odpaření mobilní fáze. Přístroje jsou:
- Skleněné komory pro ruční separaci
- ADC 2 (automatická vyvíjecí komora) pro automatické izokratické aplikace
- AMD 2 (automatická vícenásobná vyvíjecí komora) pro gradientní separace Více informací

CAMAG
Substance bez chromoforů nebo barev mohou být vizualizovány a mohou se stát detekovatelnými pomocí derivatizace. Požadované reagencie jsou aplikovány na chromatogram nástřikem nebo ponořením. Derivatizační zařízení:
- Ponorné zařízení
- TLC/HPTLC postřikovač
- TLC postřikovací komora
- TLC topná deska Více informací

CAMAG
The new CAMAG Derivatizer sets the benchmark in the field of automated derivatization of TLC plates. With its state of the art “micro droplet” spraying technology, Camag achieves a standard deviation to a limit of 4,5% and thus outperforms by far the manual spraying method. Additionally, the instrument delivers user-independent and reproducible results notwithstanding the reagent. To meet the diverging physicochemical properties of the reagents, the device is equipped with four different color-coded spray nozzles. In contrast to the dipping variant of TLC plates, requires the spraying process of the Derivatizer much less reagent (2-4 ml per plate) making it better off in terms of cost efficiency. Více informací

CAMAG
Chromatogramy jsou vyhodnoceny pod bílým a/nebo UV světlem.
- UV zářivky s dvojitou vlnovou délkou: Jednoduché detekční zařízení pro 254 a 366 nm
- UV kabinet: kontrola chromatogramů v uzavřeném boxu Více informací

CAMAG
- TLC Vizualizér pro získávání / ukládání digitálních obrazů a pro kvantitativní analýzy. Software pro vyhodnocení VideoScan provádí kvantitativní analýzu chromatogramu.
- Bioluminizér pro detekci bioaktivních sloučenin
- TLC skener pro denzitometrické hodnocení chromatogramů v rozsahu od 190 do 900 nm.
- TLC-MS interfejs: Substance jsou extrahovány přímo z TLC desky a vstříknuty do hmotnostního spektrometru. Více informací

CAMAG
The usage of dried blood spots (DBS) has strong advantages over conventional collection and analysis of blood or plasma samples, such as lower blood volumes, easier collection of blood samples and easy transportation of samples. The fully automated CAMAG DBS-MS 500 extraction system makes DBS analysis remarkably easy, fast, efficient and economical compared to both the manual and semi-automated punching techniques. Fields of applications include newborn screening (NBS), where only a very small amount of blood is available and therapeutic drug monitoring (TDM). Více informací