en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Preparativní HPLCBÜCHI Labortechnik AG
Detektor Alltech 3300 ELSD zjednodušuje analýzu složitých směsí a sloučenin jako jsou farmaka, nečistoty, mastné kyseliny, cukry, nebo polymery. Tento systém byl vyvinut pro zlepšení stability baseline a zvýšení citlivosti v porovnání refraktometrickými detektory. Většinou se používá paralelně s UV/UV-Vis nebo MS detektory pro získání maximálního množství informací o struktuře detekovaných látek. ELS detektor vykazuje velmi dobré výsledky kvantifikace látek ve srovnání s ostatními detekčními technikami jako např. UV absorpce. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
PrepChrom C-700 nabízí interaktivní uživatelský interface a zároveň umožňuje jednoduchý a rychlý proces vyčištění. Vysoce výkonný chromatografický systém umožňuje provozování obou HPLC separací, flesh i preparativní. Detekce je okamžitá s DAD a volitelně ELSD detektorem.
Až čtyřnásobný gradient může být generován s maximálním průtokem 250ml/min. při tlaku maximálně 100 barů. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Chromatografické kolony od Buchi - Grace jsou nabízeny v široké škále velikostí a jsou plněny různými stacionárními fázemi s různou velikostí a tvarem částic. Díky sférickým částicím umožňují rychlou separaci, vzrůstající čistotu jednotlivých frakcí a vysoké separační rozlišení. Díky široké škále chromatografických kolon je zaručena kompatibilita se všemi flash systémy včetně systémů ISCO, Interchim, Agilent a YMC. Více informací

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
HPLC kolony od firmy Bischoff jsou nabízené v široké škále délek, vnitřních parametrů a materiálů, aby mohly pokrýt rozdílné požadavky na separace. Pokud by žádná z nabízených kolon nesplňovala individuální požadavky na separaci, je možné vyrobit zcela unikátní kolonu dle individuálních požadavků. Firma Bischoff nabízí plnění kolon jak běžně známými materiály jiných výrobců, tak vlastními materiály jako ProntoSIL, HiPAK nebo PolyEncap. V nabídce je také možnost znovunaplnění kolon materiály jiných výrobců a ProntoSILem. Více informací