en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Preparativní HPLCBÜCHI Labortechnik AG
Pure C-830 / C-835 Prep are high-performance, easy-to-use instruments for maximum purity. They convince with their compact layout and ease of use for preparative HPLC applications due to their intuitive and convenient operation. Additionally, Pure C-835 is equipped with integrated ELSD that exhibits the lowest sample loss in the market as well as with an extra platform on top for 4 solvent bottles. The Pure Chromatography Instruments ensure safety on the highest level and can be operated outside of a fume hood.

The Pure Chromatography Line embodies preparative and flash HPLC instruments in one system, easy to use for any prep or flash HPLC application. Click here for more information about the Flash Pure Chromatography Products. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Pure C-850 FlashPrep maximizes your lab space thanks to its multifunctionality and compact design. The Pure platform allows for combining two techniques, flash and prep HPLC, in one system without sacrificing features or functionality. It enables a fast purification or a higher purity of your material or both. Due to its UV-Vis & ELS detection, Pure C-850 FlashPrep can detect any compound, chromophoric and non-chromophoric. The Pure Chromatography Instruments ensure safety on the highest level and can be operated outside of a fume hood, as they are equipped with a closed fraction collector bay. Also, they are furnished with leak and pressure sensors as well as with a remote control to reduce exposure to the lab environment.

Click here for more information about the Flash Pure Chromatography Products. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Detektor Alltech 3300 ELSD zjednodušuje analýzu složitých směsí a sloučenin jako jsou farmaka, nečistoty, mastné kyseliny, cukry, nebo polymery. Tento systém byl vyvinut pro zlepšení stability baseline a zvýšení citlivosti v porovnání refraktometrickými detektory. Většinou se používá paralelně s UV/UV-Vis nebo MS detektory pro získání maximálního množství informací o struktuře detekovaných látek. ELS detektor vykazuje velmi dobré výsledky kvantifikace látek ve srovnání s ostatními detekčními technikami jako např. UV absorpce. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Chromatografické kolony od Buchi - Grace jsou nabízeny v široké škále velikostí a jsou plněny různými stacionárními fázemi s různou velikostí a tvarem částic. Díky sférickým částicím umožňují rychlou separaci, vzrůstající čistotu jednotlivých frakcí a vysoké separační rozlišení. Díky široké škále chromatografických kolon je zaručena kompatibilita se všemi flash systémy včetně systémů ISCO, Interchim, Agilent a YMC. Více informací

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
HPLC kolony od firmy Bischoff jsou nabízené v široké škále délek, vnitřních parametrů a materiálů, aby mohly pokrýt rozdílné požadavky na separace. Pokud by žádná z nabízených kolon nesplňovala individuální požadavky na separaci, je možné vyrobit zcela unikátní kolonu dle individuálních požadavků. Firma Bischoff nabízí plnění kolon jak běžně známými materiály jiných výrobců, tak vlastními materiály jako ProntoSIL, HiPAK nebo PolyEncap. V nabídce je také možnost znovunaplnění kolon materiály jiných výrobců a ProntoSILem. Více informací