en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

LyofilizátoryBÜCHI Labortechnik AG
kapacita kondenzátoru ledu: ≤ 6 kg
maximální výkon: ≥ 4 kg / 24 h
nejnižší teplota chladiče: -55 °C
teplota vyhřívaných polic: až 60 °C

Lyovapor™ L-200 je kvalitní lyofilizátor (vymražovák) se stabilními procesními parametry a detekcí ukončení procesu. Široká nabídka rozličných sušících komor zajišťuje vysokou flexibilitu použití. Pomocí ovládacího rozhraní infinite-Control™ můžete jednoduše definovat a spouštět metody, monitorovat a ukládat data včetně jejich grafického zobrazení v reálném čase. Lyofilizátor obsahuje kondenzátor, kontrolní jednotku, vakuovou pumpu a regulátor vakua. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
kapacita kondenzátoru ledu: neomezená
maximální výkon: ≥ 12 kg / 24 h
nejnižší teplota chladiče: -105 °C
teplota vyhřívaných polic: až 60 °C

Se dvěma nezávisle pracujícími kondenzátory je Lyovapor™ L-300 prvním lyofilizátorem, který umožňuje kontinuální lyofilizaci (sublimaci) a tím pádem i neomezenou kapacitu. Systém dovoluje lyofilizaci vody i organických rozpouštědel s variabilním sušícím objemem a širokou škálou sušících komor včetně rozdělovacích potrubí, vyhřívaných polic, či jejich kombinací. Stabilní provozní parametry, jednoduchý, ale mocný ovládací systém Infinite-Control™ a automatický systém čištění a sanitace vymražováků zajišťují pohodlný a ekonomicky výhodný provoz. Více informací