en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

Sprejové sušárny & Enkapsulátory

Laboratorní sprejové sušárny BÜCHI (Nano Spray Dryer, Mini Spray Dryer) jsou navrženy tak, aby vizualizovaly váš proces sušení rozprašováním pro širokou škálu aplikací v různých oblastech, jako jsou farmaceutický průmysl, přírodní vědy, chemie, potraviny, krmiva a nápoje. Umožňuje bezpečnou práci s vodnými roztoky, kyselinami, organickými rozpouštědly nebo směsmi vodných a organických rozpouštědel. Během procesu sušení je kapalné médium dispergováno do jemných kapiček, které jsou následně sušeny ve válci pomocí proudu zahřátého plynu. Dosažitelná velikost částic závisí na technologii disperze. Pro sušení rozprašováním v pilotním a výrobním měřítku nabízíme řešení na míru od Riera Nadeu. Enkapsulátory vyrobené firmou BÜCHI (dostupné ve sterilní a nesterilní verzi) jsou určeny pro přípravu mikročástic a mikrokapslí v řadě aplikací v laboratorním výzkumu a vývoji. Enkapsulátory BÜCHI se používají v různých průmyslových odvětvích včetně farmacie, potravin, krmiv, kosmetiky, materiálových věd a zemědělství.


BÜCHI Labortechnik AG
Sprejová sušárna Nano Buchi Spray Dryer B-90 HP je navržena pro malé množství vzorku (2 ml nebo 200 mg) a malé velikosti částic (300 nm až 5 µm), nastavitelná na úzkou distribuci velikosti částic. Elektrostatický sběrač částic umožňuje vysoké výtěžky s malým množstvím vzorku. V závislosti na nastavení je vhodný pro širokou škálu aplikací. Nano Spray Dryer používá piezotechnologii s ocelovou membránou, která generuje přesně řízené mikrokapičky. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Laboratorní sprejová sušárna Mini Spray Dryer B-290 je navržena pro vysoký výkon se sušicí kapacitou až 1 l/h v laboratorním měřítku. V závislosti na nastavení je vhodná pro širokou škálu aplikací s možností nastavení velikosti částic (2 - 60 um). Malé množství vzorku (> 5 g) a vysoké výtěžky (až 70 %) šetří cenný materiál.

Laboratorní sprejová sušárna Mini Spray Dryer využívá technologii rozprašování plynu, která zajišťuje vysoký výkon. Více informací

Odpařování vody (kg / h): od min. 2 kg/h až max. 700 kg/h
K dispozici jsou různé modely

Sprejové sušičky Riera Nadeu pracují nepřetržitě rozprašováním kalů ve vertikální sušící věži. Toto řešení je ideální pro termosenzitivní výrobky vyžadující citlivé a dlouhodobé sušení, aby se vytvořil suchý prášek vyrobený z jemných částic, a pro výrobky, které by mohly být také zapouzdřeny. Rozprašovací sušičky Riera Nadeu jsou přizpůsobeny specifikacím zákazníka, a to buď s ohledem na procesní požadavky, nebo na celkové uspořádání výrobního závodu.
Riera Nadeu nabízí speciální konfigurace pro sušení korozivních produktů pomocí některých linek pro sušení vyrobených z Hastelloy®. U toxických produktů jsou také některé sušící linky vybaveny systémem CIP v souladu s požadavky OEB4. Navíc, v případě potřeby, mohou rozprašovací sušičky RINA pracovat v uzavřených okruzích s dusíkem.
Riera Nadeu nabízí řešení pro nejnáročnější průmyslová odvětví, včetně biotechnologií, léčiv a potravin. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Büchi Encapsulator B-390 je navržen pro četné aplikace, včetně přípravy kapslí a tobolek, v celé řadě oblastí jako je farmaceutický průmysl, potraviny, krmiva, kosmetika, textil a zemědělství. Použitím různých trysek s řízenou teplotou (8 velikostí trysek až do 80 ° C) lze tvořit částice o velikosti od 150 µm do 4 mm i z viskózních roztoků. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Büchi Encapsulator B-395 Pro je plně autoklávovatelný produkční systém pro řízenou enkapsulaci buněk a biologických materiálů (enzymy, proteiny, organely atd.) za sterilních a fyziologických podmínek. Je schopen produkovat homogenní, reprodukovatelné struktury (velikost částic od 150 um do 4 mm) s velmi úzkou distribucí velikosti částic (≤ 1,5%). Více informací