en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

Sprejové sušárny a enkapsulátory


BÜCHI sprejové sušárny jsou navrženy k vizualizaci vašeho procesu sušení v širokém rozsahu aplikací pro mnoho oblastí jako farmaceutický průmysl, materiálové vědy,chemický průmysl, potraviny, nápoje a krmiva. Umožňují bezpečně pracovat s médii na bázi vody, kyselinami, organickými rozpouštědly nebo směsí organických rozpouštědel s vodou.

V průběhu sušení jsou tekutá media rozptýlena do jemných kapiček, které jsou následně sušeny ve válci pomocí horkého vzduchu.

Dosažená velikost částeček závisí na technologii rozprašování. Mini spray sušárna používá rozprašování vzduchem, což zajišťuje vysoký výkon. Nano spray sušárna používá piezotechnologii s ocelovou membránou, jež zajišťuje přesně řízené mikrokapičky.


BÜCHI Labortechnik AG
Nano sprejová sušárna je navržena pro malé množství vzorku (do 2 ml nebo 200 mg) a malé velikosti částeček (300 nm až 5 um), nastavitelná na úzkou distribuci velikosti částeček. Elektrostatický sběrač částeček umožňuje vysoký výnos s malými objemy vzorků. V závislosti na nastavení je vhodná pro široký rozsah aplikací. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Reprodukovatelná produkce prášku v laboratorním rozsahu
Rychlý sušící proces (až do 1 litru / hod.)
Nastavitelná velikost částic (2 - 60 um) Více informací

Odpařování vody (kg / h): od min. 2 kg/h až max. 700 kg/h
K dispozici jsou různé modely

Sprejové sušičky Riera Nadeu pracují nepřetržitě rozprašováním kalů ve vertikální sušící věži. Toto řešení je ideální pro termosenzitivní výrobky vyžadující citlivé a dlouhodobé sušení, aby se vytvořil suchý prášek vyrobený z jemných částic, a pro výrobky, které by mohly být také zapouzdřeny. Rozprašovací sušičky Riera Nadeu jsou přizpůsobeny specifikacím zákazníka, a to buď s ohledem na procesní požadavky, nebo na celkové uspořádání výrobního závodu.
Riera Nadeu nabízí speciální konfigurace pro sušení korozivních produktů pomocí některých linek pro sušení vyrobených z Hastelloy®. U toxických produktů jsou také některé sušící linky vybaveny systémem CIP v souladu s požadavky OEB4. Navíc, v případě potřeby, mohou rozprašovací sušičky RINA pracovat v uzavřených okruzích s dusíkem.
Riera Nadeu nabízí řešení pro nejnáročnější průmyslová odvětví, včetně biotechnologií, léčiv a potravin. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Všestranný přístroj pro kontrolované tvoření kapslí umožňuje aplikace a produkční kapacity v širokém rozsahu působnosti - farmaceutickém, potravinářském, krmném, kosmetickém, textilním a zemědělském průmyslu. Za použití různých tepelně řízených trysek (až do 80°C), částice o rozměrech od 150 um až do 4 mm mohou být tvořeny i z viskózních roztoků Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Tvoření kapslí z buněk a biologických materiálů (enzymy, proteiny, organely atd.) za dodržení plně sterilních a fyziologických podmínek. Za použití různých trysek mohou být tvořeny částice o rozměrech od 150 um až do 4 mm Více informací