en-UScs-CZ

BÜCHI Labortechnik AG

Paralelní odparky


Paralelní odpařování hromadných vzorků je nezbytná podmínka ke zvýšení produktivity při paralelní a vícenásobné syntéze, extrakci, kontrole kvality a chromatografii. BÜCHI odpařovací systémy poskytují rychlá a bezpečná řešení i pro vysoce vroucí rozpouštědla, a dosahují vysokou efektivitu s vícenásobnými vzorky při jednoduché obsluze a působivé velikosti. Odpařování je podpořeno vestavěnou třepací platformou.

BÜCHI nabízí kompletní řešení pro vaše aplikace, skládající se z paralelní odparky, vhodného chladiče k získání rozpouštědel zpět, úplného vakuového systému a recirkulačního chladiče k chlazení.


BÜCHI Labortechnik AG
Teplotní rozsah: 30 – 100 °C
Pracovní objem: 50 – 500 ml
Počet vzorků: 4/6/12

SyncorePlus Analyst je speciálně navržený pro bezpečné a efektivní zakoncentrování až 12 vzorků na definovaný reziduální objem (od 0,3 do 3 ml na vzorek) jakožto krok předcházející analýze. SyncorePlus Analyst nabízí efektivní, šetrnou a ekologickou paralelní koncentraci, potlačuje křížovou kontaminaci a maximalizuje výtěžky.

SyncorePlus je plně automatizovaný a snadno použitelný. Jeho automatizace procesů zajišťuje nejvyšší analytické standardy přesnosti a bezpečnosti. Vakuum společně s vířivým pohybem chrání těkavé a tepelně citlivé analyty (i při použití rozpouštědel s vysokou teplotou varu, jako je voda, DMSO nebo DMF), pro rychlý a šetrný proces odpařování.

Přizpůsobte svůj systém SyncorePlus Analyst svým pracovním postupům a požadavkům na vzorky pomocí výměnných stojanů a široké škály doplňkových produktů. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Teplotní rozsah: 30 – 100 °C
Pracovní objem: 50 – 500 ml
Počet vzorků: 4/6/12/24/48/96

SyncorePlus Polyvap byl vyvinut přímo pro zvýšení počtu vzorků, což umožňuje rychlé odpařování až 96 vzorků najednou. Šetří čas a zvyšuje účinnost odpařením několika vzorků najednou s objemy od 0,5 do 500 ml.

SyncorePlus je plně automatizovaný a snadno použitelný. Jeho automatizace procesů zajišťuje nejvyšší analytické standardy přesnosti a bezpečnosti. Vakuum společně s vířivým pohybem chrání těkavé a tepelně citlivé analyty (i při použití rozpouštědel s vysokou teplotou varu, jako je voda, DMSO nebo DMF), pro rychlý a šetrný proces odpařování.

Přizpůsobte svůj systém SyncorePlus Polyvap svým pracovním postupům a požadavkům na vzorky pomocí výměnných stojanů a široké škály doplňkových produktů. Více informací

BÜCHI Labortechnik AG
Teplotní rozsah: 20 – 95 °C
Rotační rychlost: až 485 rpm

Multivapor P-6 / P-12 umožňuje efektivní a současné odpařování více vzorků najednou. Díky flexibilní výměně stojanu je ideální pro 6 nebo 12 vzorků s objemy 5 až 160 ml. Kromě toho je přenos vzorků z jiných systémů Büchi, jako je SpeedExtractor, optimalizován pomocí stejných nádob. Více informací