en-UScs-CZ

 SYSTAG System Technik AG

Reakční / Bezpečnostní kalorimetrySYSTAG System Technik AG
Teplota: -80°C až +300°C
Senzitivita: 100mW
Dynamický reaktor: > 1000 W
Dynamický reflux: > 500 W

Reakční kalorimetry odkrývají potenciální bezpečnostní rizika nebo neodstupňovatelné podmínky reakcí a poskytují informace o procesech za procesních podmínek při použití tepelného toku v reálném čase. Více informací

SYSTAG System Technik AG
Stanovuje veškeré nezbytné informace pro vaši bezpečnostní kontrolu
Teplotní analýzy v rozsahu multi-gram - tedy vhodné pro nehomogenní vzorky zbytků po destilaci Více informací