en-UScs-CZ

Chemtrix

Průtočné reaktory

A Flow Reactor (or Micro Reactor) is a device in which chemical reactions take place in micro channels. The Micro Reactor is usually a continuous flow reactor (contrast with/to a batch reactor). Micro Reactors offer many advantages over conventional scale reactors, including vast improvements in energy efficiency, reaction speed and yield, safety, reliability, scalability, on-site/on-demand production, and a much finer degree of process control.

Chemtrix BV supplies a series of standard glass (also ceramic and 3D printed metal reactors) Micro Reactors, suitable for reaction screening at the mg to g scale. The Micro Reactors differ in volume and number of fluidic input connections.


Chemtrix

Teplotní rozsah: -20 °C až 195 °C
Tlaková tolerance: ≤ 25 bar

Labtrix® Start je manuální, nízkorozpočtová platforma pro laboratorní optimalizaci reakcí ve skleněných reaktorech. Dodává se se dvěma až pěti pumpami, obsahuje tři vstupní kanály. Tento typ reaktoru je vhodný pro reakce typu A + B = P1 + Q = P

K dispozici jsou tři různé modely. Ve styku s reaktanty jsou pouze materiály PEEK, PPS, nebo ETFE v závislosti na požadovaném stupni chemické a korozní odolnosti.

Více informací

Chemtrix
Teplotní rozsah: -20 °C až 195 °C
Tlakový rozsah: ≤ 25 bar

Systém Labtrix®-S1 (dodávaný včetně notebooku a ovládacího softwere) je plně automatizovaná, standardizovaná platforma pro screening reakcí využívajících průtočných reaktorů v laboratorním měřítku. Rozsah operací zahrnuje: optimalizaci reakcí, provádění kinetických studií, studium a ověřování procesní proveditelnosti a další testování. V systému Labtrix®-S1 lze provádět stovky reakcí denně s minimální spotřebou reaktantů (< 50 mg na 100 reakcí).

Systém se skládá z 5 různých mikroreaktorů, což umožňuje současné studium rozmanitých reakcí (včetně nebezpečných). Každý systém obsahuje 5 pump (pumpy 4 a 5 mohou být spojeny pro kontinuální dávkování), systémem pro automatický sběr vzorků do 30 vialek. Systém Labtrix®-S1 je vhodný až pro reakce typu A+B+C=P1+D=P2+Q=P Více informací

Chemtrix
Průtočné reaktory GramFlow® jsou vyrobeny z borosilikátového skla, mají integrovaný předehřívací a vyhřívací teplotní výměník pro optimální kontrolu reakční teploty. Tento systém je umožňuje zpracování až 1 200 g reaktantu za den.

Jedná se o perfektní řešení pro škálování reakcí z mg na g množství. Může být použit například pro screening reakcí nebo gramovou výrobu. Díky své "cik-cak" struktuře dosahuje skvělých výsledků při směšování jednotlivých reakčních komponent. Části, které jsou ve styku s reakční směsí, jsou vyrobeny z PTFE, FFKM nebo borosilikátového skla. Více informací

Chemtrix

KiloFlow® je pilotní průtočný reaktorový systém (průtočný reaktor kombinovaný s pumpami, výměníky tepla, řízením teploty a tlaku), který je navržen pro snadné dosažení extrémních reakčních teplot (-15 °C to 150 °C), reakčních časů a vysokých tlaků (až do 20 bar). KiloFlow® umožňuje provedení v konvenční laboratoři doposud 'zakázaných' chemických přeměn a je ideální pro zvyšování výrobních objemů (up-scaling) bez nutnosti změn v účinnosti směšování.

Nabízíme dvě různé velikosti reaktorů. Jednokanálový reaktor s objemem 0,8 ml (RS) a reaktor s paralelními kanály o celkovém objemu 6,5 ml (RL). Části, které přicházejí do styku s reakční směsí jsou vyrobeny ze skla, PEEK a ETFE. KiloFlow® je dodáván ve třech variantách automatizace: manuální, automatizovaný a automatizovaný dle GMP.

Více informací

Chemtrix
Protrix® je keramický (SiC) laboratorní průtočný reaktor vhodný na vývoj chemických procesů. Se systémem Protrix® můžete mohou být chemické procesy jednoduše škálovány až do tunových měřítek (s využitím systému Plantrix® MR555). nabízí
mimořádnou chemickou odolnost a vysoký přenos tepla, které jsou potřeba pro nejnáročnější aplikace průtočné chemie. Modulární konstrukce dovoluje pracovat při různých reakčních objemech. Více informací

Chemtrix

Plantrix® jsou keramické průmyslové průtočné reaktory modulární koncepce, na kterých lze provádět reakce v tunových měřítcích. S využitím 3M™ Silicon Carbide jsou reaktory Plantrix® vhodné pro nejnáročnější chemické reakce za extrémních procesních podmínek (např. rychlé velmi exothermní reakce, reakce v agresivních médiích, reakce zahrnující nestabilní intermediáty nebo nebezpečné reakce neproveditelné v klasickém vsádkovém systému).

Modely Plantrix® jsou k dispozici v různých velikostech:

  • MR260 (1 až 36 kg za hodinu), uzpůsobitelný dle potřeb uživatele
  • MR500 (5 až 100 kg za hodinu), uzpůsobitelný dle potřeb uživatele
  • MR555 (5 až 400 kg za hodinu), uzpůsobitelný dle potřeb uživatele
  • Kompletně přizpůsobený systém dle potřeb uživatele
Více informací