en-UScs-CZ

m2p-labs GmbH Inoxpa

Bioreaktorym2p-labs GmbH
Bioreaktory řady BioLector® dovolují provádět současně až 48 kultivací za online monitorování nejběžnějších parametrů (množství biomasy, pH, DO, GFP). Sběr dat, který probíhá pomocí neinvazivních optických senzorů, je díky kontinuálnímu a rigidnímu třepání spolehlivý pro aerobní i anaerobní kultivace.

Přístroj dovoluje uvnitř kultivační komory nastavit teplotu, rychlost třepání a vlhkost. Systém lze jednoduše rozšířit o dodatečné moduly jako např. modul pro kontrolu hladiny kyslíku, obohacené sycení CO2, nebo možnost měření FRET (Försterův rezonanční přenos energie).

Nová verze Biolector® Pro rozšiřuje ověřenou řadu BioLector® o technologii mikrofluidních čipů, které dovolují velmi přesné a pomalé dávkování kapalin od objemu 50 nL výše. Více informací

m2p-labs GmbH
- dávkované objemy: 10 - 900 μL
- přesnost: ± 2 %

Tento plně automatizovaný systém doplňuje bioreaktory BioLector® přesným a spolehlivým robotickým systémem dávkování tekutin. Systém RoboLector® dovoluje plně autonomní přípravu médií v režimu faktoriálního uspořádání pokusu (DoE), dovoulje přidávání induktorů či živin během fermentace na základě předem definovaného plánu, nebo v závislosti na aktuálních procesních hodnotách. Bioreaktory RoboLector® obsahují dvoujehlový robot pro dávkování tekutin z 16 různých zdrojů. Pokročilejší systém RoboLector® XL nabízí 8 jehel a 20 různých zdrojů. Více informací

Inoxpa
INOXPA nabízí automatizované a zákaznicky přizpůsobené CIP/SIP jednotky k zaručení řízeného čištění a sterilizace všech potřebných součástí (tanků, trubek, pump) spolehlivým, opakovatelným a ověřitelným způsobem bez nutnosti rozebrání výrobní linky. Sterilizace výrobní linky probíhá parou dodávanou čistým parním generátorem. Chemická sterilizace je rovněž možná. Modely zahrnují manuální jednotky, plně automatizované a mobilní jednotky. Kompletní okruh SIP i CIP je monitorován jednotkou PLC, která řídí každý stupeň procesu. Více informací