en-UScs-CZ

Společnost Chemtrix má sídlo v kampusu Chemelot v holandském městě Geleen. Kromě řízení společnosti se zde provádí také vývoj, projektové práce, marketing a zahraniční obchod. Chemtrix využívá spojených zkušenosti z oblasti chemického inženýrství a chemie k vývoji průtočných reaktorů pro laboratorní, pilotní a provozní (v tunovém měřítku) použití. Všechna zařízení kladou důraz na přizpůsobitelnost a škálovatelnost.

Průtočné reaktory Chemtrix využívají 3M(tm) Silicon Carbide a jsou tak připraveny na nejnáročnější podmínky rozličných chemických procesů, mezi které patří například:

  • rychlé vysoce exothermní reakce
  • reakce ve vysoce agresivních médiích
  • reakce zahrnující nestabilní intermediáty
  • nebezpečné reakce, které nelze provozovat v podmínkách klasické vsádky