en-UScs-CZ

Adrona

Čištění vody

Adrona is a leading producer of economical as well as highly sophisticated water purification systems for a wide range of laboratory applications, including trace analysis, HPLC, flow cytometry, wet chemistry as well as ultrapure water with very low organic and RNase / DNase content. System features include tank filling control, tap water pressure control, boost pump, reverse osmosis and deionization modules, 25 liters storage tank with integrated dispensing pump, UV sterilization module, ultrafilter and photo-oxidation module for the elimination of organics.


Adrona
Voda jakosti III vyrobená revrzní osmózou (RO) pro běžné laboratorní použití: mytí skla, laboratorní myčky atd. Voda jakosti III splňuje požadavky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 5 µS/cm
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
K mání nominální průtok: 7 - 10 l/h Více informací

Adrona
Čistá voda pro senzitivní (anorganické) analytické metody: vlhká chemie, plamenné AAS, spektrofotometrie, elektrochemie.
Voda jakosti II splňuje požadavky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,1 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 30 ppb
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
K mání nominální průtok: 7 - 28 l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro metody anorganických stopových analýz: vlhká chemie, grafitový atomizér AAS, ICP-MS, ICP-OES.
Voda jakosti I (stopy) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: 5-10 ppb
Bakterie: < 1 cfu/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro citlivé metody organických analýz: HPLC/UHPLC, TOC, GC, mikrobiologie a molekulární biologie.
Voda jakosti I (HPLC) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 2 ppb
Bakterie: < 1 cfu/ml
Endotoxiny: < 0,15 EU/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací

Adrona
Ultračistá voda pro vysoce citlivé biologické analýzy: průtoková cytometrie, buněčné a tkáňové kultury, molekulární biologie.
Voda jakosti I (BIO) splňuje podmínky ISO 3696, ASTM a CLSI standardy.
Vodivost: < 0,055 µS/cm
Celkový organický uhlík: < 2 ppb
DNáza: < 4 pg/ml
RNáza: <0,01 ng/ml
Bakterie: < 1 cfu/ml
Endotoxiny: < 0,001 EU/ml
Částečky: > 0,22 µm: < 1 na ml
Nominální průtok: 10l/h Více informací