en-UScs-CZ

INTEGRA Biosciences AG

Kultivace buněk

INTEGRA provides innovative solutions for Cell Cultivation in laboratories. Efficient cell cultivation is driven by optimal supply of oxygen and nutrients, as well as by removing inhibiting metabolic waste products. These factors limit the maximum cell density obtainable from standard, homogeneous cell culture techniques which are consequently poor at achieving high expression levels of proteins. The two-compartment bioreactor CELLine is designed to overcome those limitations.


INTEGRA Biosciences AG
CELLine bioreaktor na jedno použití založený na dvoukomorové technologii.
Efektivní vyčíslení 50-100 krát vyšší koncetrace proteinů v porovnání s klasickým buněčným pěstováním.
Jednoduché ovládání jako při použití lahve tkáňové kultury Více informací

INTEGRA Biosciences AG
Rozsah adaptérů: 1 až 8 kanálů (40 - 280 mm)
Všechny sběrné nádoby (do 4 litrů) lze autoklávovat.

VACUSAFE je kompaktní laboratorní odsávací systém, který umožňuje bezpečný a efektivní způsob shromažďování a uchovávání tekutých biologických odpadů. Ochrana zdroje vakua před kontaminací tekutinami a aerosoly pomocí odlučovače a filtru je důležitá při práci s biologickými, chemickými nebo radioaktivními tekutinami.

Běžné aplikace:
- Odebrání média z buněčných kultur
- Odebrání kalů po odstředění
- Odebrání mycích roztoků z mikrodesek pro imunostanovení Více informací