en-UScs-CZ

INTEGRA Biosciences AG

Sterilizace plamenem

Surface sterilization with portable Bunsen burners is a common procedure in many laboratories to prevent bacterial, fungal or viral contamination. It is especially convenient for sterilizing contamination-prone ports or contacts, drying wet surfaces of bioreactors and fermenters, or for heating up objects.


INTEGRA Biosciences AG
FLAMEBOY je přenosný ruční bezbateriový Bunsenův hořák, který se zapaluje stiskem spoště pomocí piezoelektrického zapalování. Vybaven adaptérem na propanbutanové bombičky je snadno přenosný a nezávislý na připojení k plynovému potrubí. Velikost a teplota plamene se snadno nastaví regulátorem plynu a vzduchu.

Maximální teplota plamene:
1350°C propanbutan
1300°C zemní plyn Více informací

INTEGRA Biosciences AG
FIREBOY bezpečný Bunsenův kahan zajišťuje nejvyšší aplikační bezpečnost eliminací nebezpečí úniku plynů a explozí známých z používání etanolových hořáků, běžných plynových vařičů nebo standardních Bunsenových kahanů připojených do domácího rozvodu plynu. K zamezení úniku plynu FIREBOY automaticky znovu zažehne plamen, pokud náhodně uhasne, a automaticky uhasne po uplynutí uživatelem definovaném čase hoření. Více informací